fbpx
Connect with us

ബ്ലോഗി

എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല.. അടങ്ങാത്ത ഒരു ആശയ പ്രളയം ആയിരികുമോ എന്ന ഒരു ചിന്തയില്‍ അത് അങ്ങ് ബ്ലോഗക്കാം എന്ന് കരുതി സൈന്‍ ഇന്‍ ചെയ്ത് ന്യൂ പോസ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റില്‍ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോള്‍….. ഒരു ആശയതിന്റെം പ്രസവ വേദന അല്ല എന്ന് മനസിലകിയത് ..എങ്കിലും എടുതതലേ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്.. എവട.. ഒന്നുമിലാത്ത ശുന്യത.. വീണ്ടും ഒരു പിന്‍വലി ..പെട്ടന് എന്നാണ് ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗി ആയതെന്നു ഒരു ചിന്ത..

 123 total views

Published

on

 

ഉള്ളില്‍ എന്തോ അടങ്ങാത്ത മനപ്രയാസം..1 എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല.. അടങ്ങാത്ത ഒരു ആശയ പ്രളയം ആയിരികുമോ എന്ന ഒരു ചിന്തയില്‍ അത് അങ്ങ് ബ്ലോഗക്കാം എന്ന് കരുതി സൈന്‍ ഇന്‍ ചെയ്ത് ന്യൂ പോസ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റില്‍ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോള്‍….. ഒരു ആശയതിന്റെം പ്രസവ വേദന അല്ല എന്ന് മനസിലകിയത് ..എങ്കിലും എടുതതലേ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്.. എവട.. ഒന്നുമിലാത്ത ശുന്യത.. വീണ്ടും ഒരു പിന്‍വലി ..പെട്ടന് എന്നാണ് ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗി ആയതെന്നു ഒരു ചിന്ത..

എഴുത്തും കുത്തും നിര്‍ത്തിയിട്ട് കുറച്ച വര്‍ഷങ്ങളായു….. പണ്ടേ മറ്റു ഉളവരുടെ ആശയങ്ങള് കൈയിട്ട് വാരി സ്‌കുള്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ സമ്മാനം വാങ്ങാന്‍ നല്ല കഴിവായിരുന്നു. അന്ന് എഴുത്ത് ധാരാളം ‘കപ്പു’ വാങ്ങല്‍ ചടങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു.. ഏതു ആശയം തന്നാലും ഒരു വേദതലേ ശ്ലോകം അങ്ങ് വച്ചങ്ങലക്കും.. പിന്നെ കൂടെ ഉള്ള ബുജികള്‍ ഈ അടവ് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ നെഞ്ചില്‍ ഒരു തീ .. പിന്നെ സ്വയം ‘ഉണ്ടാക്കി’ എഴുതുക എന്നാ പ്രക്രിയ തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെനായ്.. അങ്ങനെ സ്വയം എഴുതി വന്നപ്പോള്‍ അതില്‍ ഒരു കോപ്പുമില്ലതായ് .. അത് കൊണ്ടുതന്നെ വീടിലെ ചില്ല് അലമാരികളിലെ ‘കപ്പു’കളുടെ സന്ഗ്യ വര്‍ധനവ് നിലച്ചു .. തുലിക താഴെ വച്ച മടങ്ങണം എന്നതിന്റെ വലിയ തെളിവായിരുന്നു അത്.

ശേഷം സ്‌കൂള്‍ പടവുകള്‍ ഇറങ്ങി അങ്ങ് കലാലയ ജീവിതം തുടങ്ങി… അവിടെ എഴുതാന്‍ അവസരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ കൂടെ ഉള്ളെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തഗതികരുടെ ആശയങ്ങളുമായ് എന്റെ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്‍കാന്‍ കേള്‌ല്പില്ലയിരുന്നു.. വായന എന്നത് പാടെ ഉപേക്ഷികപെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്.സ്വയം എന്തക്കയോ കുത്തി കുറിച്ച എഴുതുമ്പോള്‍ അവയ്ക്ക് യാതൊരു ഓഒജിത്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. വെറുതെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഒരുതരം വിഡ്ഢിത്തം.. അറിവ് പരീക്ഷകള്‍ ജയ്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഉള്ള മനപാടമാക്കല്‍ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന ‘കപ്പു’കല്‍ ഒന്നുമല്ല എന്ന പാഠം ഞാന്‍ മനസിലാകി..

അങ്ങനെ കുറെനാള്‍ തുലിക വിശ്രമം നല്‍കി ഇരികുമ്പോള്‍ ആണ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ബ്ലോഗിങ്ങും കണ്ണില്‍ പെട്ടത്..’ കപ്പു ‘ കിട്ടിലെലും കുറെ കമ്മന്റും ല്യ്ക്കും കിട്ടും.. ഇന്നാനെങ്ങില്‍ അതാണ് ‘കപ്പിനെ’ കാലും വലുത്.എങ്കില്‍ ഒന്ന്! അലക്കാമെനു വച്ച്.. പണ്ട് സ്‌കുളില്‍ കാച്ചിയ വിഷയം ഓടില്ല.. പിന്നെ സമകാലികം താല്പര്യമില (അറിയില്ല),പിന്നെ അവിടന്നും ഇവിടന്നും ചിക്കി ചെകഞ്ഞു എഴുതി. അറിയവുനവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കെഞ്ചി ലികും ചെയിപ്പിച്ചു.. സ്വയം സമാധാനിച്ചു.. പിന്നെ എഴുതുനത്തില്‍ സമുഹ്യ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചു മനസ്ഥിതി വന്നു.. അവയ്‌കൊന്നും എന്റെ അറിവ് മതിയായിരുന്നില്ല. പിന്നെ തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന രിവില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു.. ഏതായാലും നാലോ അഞ്ഞോ ലൈക് കിട്ടാതെ വരില്ല അലമാരിക്കാതെ കപ്പുകളെകാല്‍ എത്രമാടങ്ങ് സന്തോഷമാണ് അത്.. ഉപ്പു തൊട്ടു കര്പുരം വരെ ഉള്ള എന്തെനെയും കുറിച്ച ബ്ലോഗാം.. കുടുതല്‍ ല്യ്കിനു സാമുഹ്യപ്രശ്‌നം .. ന്യൂ ജനറേഷന് സെക്‌സ് ആന്‍ഡ് ടെക്. ആകംശ്യയ്കു സെലബ്രിടി ന്യുസ്.. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയവും തലയില്‍ ഓടി.. കപ്പുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ ‘ബ്ലോഗര്‍’ ആയ മാറാന്‍ ഞാന്‍ യോഗ്യയനെന്നു പൂര്‍ണ തിരിച്ചരിവ്വുണ്ടായ്..

Advertisement

ഇപ്പോള്‍ എഴുതാനുള്ള വെമ്പല്‍ കൊണ്ട് ഇത്രയും എഴുതിവന്നു.. ‘കപ്പുകള്‍’ തുരുമ്പിച്ചു.. ല്യ്കുകള്‍ തുരുംബിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ ഞാന്‍ മനസില്‍ തോന്നുനത് ബ്ലോഗ് ചെയാന്‍ തുടരുന്നു.. ഇവിടെ എനിക്ക് തുലിക താഴെ വയ്‌കേണ്ടി വരില്ലലോ.. ആര് മൈന്‍ഡ് ചെയ്തിലെലും.. കൂടുകരെ വിളിച്ച ശോകമടിച്ചാല്‍ അവര്‍ ല്യ്ക് ചെയ്‌തോളും.. ഇപ്പൊ അതും വലിയ ‘കപ്പ’ആണേ…!!

 124 total views,  1 views today

Advertisement
Entertainment7 hours ago

തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ബയോഗ്രാഫിക്കൽ പ്രിസൺ ലൈഫ് ചിത്രം, സെക്സ് + വയലൻസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്

Entertainment8 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment8 hours ago

ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയനിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു

Entertainment8 hours ago

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിറന്നാൾ, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കേക്ക് മുറിച്ചു

SEX9 hours ago

കിടപ്പറയിൽ പുരുഷൻ അൽപ്പം മേധാവിത്വം കാണിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സർവേ

controversy9 hours ago

“മുക്കം ഓണംകേറാ മൂലയാണോടാ തെണ്ടി..?” തന്റെ പരാമർശത്തിനും സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന തെറികൾക്കും വിശദീകരണവുമായി ധ്യാൻ

Entertainment10 hours ago

പ്രതിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയ വാശി

Health10 hours ago

ചവറ്റുകുട്ടയിലെ തലയോട്ടി ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

controversy10 hours ago

എന്റെ കൂടി പൈസ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അമ്മ ലെറ്റർപാഡടിച്ചത്, സംഘടനയുടെ മൂന്നാമത് അംഗമാണ് ഞാൻ, ആ ലെറ്റർപാഡിൽ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ നോക്കാം

Cricket11 hours ago

1996 ഫെബ്രുവരി 17, ബറോഡയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരം ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേയൊരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും

Entertainment12 hours ago

രുദ്ര മഹാവീര ഉഗ്രസേന മഹാരാജയായി നടൻ ലാൽ; മഹാവീര്യർ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment13 hours ago

ഒരുപാടു ചിന്തിപ്പിച്ച, ഒരു സിനിമ.ഓരോ വാക്കുകളിലും ഒരുപാട് അർഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX2 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

Entertainment6 days ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX1 week ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 months ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Health3 weeks ago

വദനസുരതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണമുള്ള ഉറകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്

Entertainment8 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment2 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy2 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment2 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Entertainment3 days ago

മലയാള സിനിമയിലെ 10 അഡാർ വീഴ്ചകൾ

Entertainment3 days ago

മിന്നൽ മുരളിയിലെ 86 അബദ്ധങ്ങൾ

Entertainment3 days ago

കിച്ച സുദീപ് നായകനായ ‘വിക്രാന്ത് റോണ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

മിന്നൽ മുരളി സൂപ്പർ, ബേസിലിനൊപ്പം ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്

Entertainment4 days ago

അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഭാവന മലയാളത്തിൽ, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Advertisement
Translate »