മദ്യപാനം പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്താന്‍ എന്താണ് മാര്‍ഗം??

910

IMG_1259

മലയാളികള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണിത്. സമകാലിക കേരളത്തില്‍ വളരെ പ്രസക്തി ഉള്ള ചോദ്യം. മദ്യത്തിനു അടിമയായ ഒരാള്‍ക് അതില്‍ നിന്ന് മോചിതനാകാന്‍ എന്താണ് ഒരു വഴി ? ഇത് വഴി നിരവധി കുടംബം രക്ഷപെടാന്‍ സഹായമാകട്ടെ. ഈ വീഡിയോയില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക്‌ എത്തിക്കുക. നന്മക്കു വെളിച്ചമാകുക.