മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധി ഇല്ലേ???

190

രാത്രി വീട്ടില്‍ വന്ന ഒരു ഹതഭാഗ്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്‍റെ ചില കൂട്ടുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കൂ..ആരെയും ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കരുത്..ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ ആളു വടിയായി പോകും..!!

Advertisements