മലയാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ഒരു വിമാനം തട്ടിയെടുക്കല്‍

0
160

രണ്ടു മലയാളികള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു വിമാനം തട്ടിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങിനെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അവര്‍ തന്നെ പറയട്ടെ. എന്തായാലും സംഭവം കണ്ടു നോക്കൂ.