മിന്നലിനെ കയ്യില്‍ പിടിച്ചാല്‍; രസകരമായ ചില ഫോട്ടോകളിലൂടെ

0
133

01

ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ കഴിവുള്ളവര്‍ ആണെങ്കില്‍ സൂര്യനെയും കയ്യില്‍ പിടിക്കാം എന്ന സത്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 17 കാരനായ അലക്സ് എന്ന യുവാവാണ് അത്തരം ചില്ക ഫോട്ടോകളുമായി നമുക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മിന്നലിനെ കയ്യില്‍ പിടിക്കുന്നതും മറ്റുമായ ഈ സീരീസ് അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ചത് കാതറീന്‍ എന്ന മോഡലിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

02

03

04

05

06

07