മീനുകളെ പിടിക്കുന്ന പക്ഷികള്‍ വിചാരിച്ചു കാണില്ല ഇങ്ങനൊരു ക്ലൈമാക്സ് : വീഡിയോ

275

sardine-run-5-978x389

കടുവയെ പിടിച്ച കിടുവ എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേയുള്ളൂ, ഇതാ മീനുകളെ ശാപ്പിടുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിനു കിട്ടിയ പണി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ…

വീഡിയോ കാണാം …

 

Advertisements