മൃഗശാലയില്‍ പോയി ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവര്‍

212

580498_537469589654029_2080526176_n

മൃഗശാലയില്‍ പോയി മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവരെ നേരിട്ട് കാണണോ? കണ്ടു നോക്കൂ അവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ അടക്കം