മേക്കപ്പിടാതെ ബോളിവുഡ് സുന്ദരിമാര്‍ [ചിത്രങ്ങള്‍ ]

291

part-008മേക്കപ്പിന്റെ സഹായത്താല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ബോളിവുഡ് നടിമാരെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?. ഇവിടെയിതാ ചില നടിമാരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ . മേക്കപ്പിട്ടതും ഇടാത്തതുമായ ഈ നടിമാരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒന്നു കണ്ടു നോക്കൂ