ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിനുള്ളില്‍ കൈ മുക്കിയാല്‍ ..!!

198

ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഹോട്ട് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകത്തിനുള്ളില്‍ കൈ മുക്കിയാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ… കണ്ടുനോക്കൂ…

Advertisements