ഹിറ്റ്‌ലര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന നാസി ജര്‍മനിയില്‍ നമ്മള്‍ ക്രിക്കറ്റിലും മറ്റും കാണുന്ന ചിയര്‍ ലീഡര്‍മാര്‍ എങ്ങനെ എത്തി? ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഹിറ്റ്‌ലര്‍ ശരിക്കും ഒരു ഭീരുവായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെ ചില സംശയങ്ങള്‍ക്കും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണ്…

ഹിറ്റ്‌ലരെ പറ്റി നമ്മള്‍ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങള്‍ ഇതാ ചുവടെ…

Advertisements