ലോകത്തെ ഏറ്റവും വികൃതമായ കുട്ടിമുഖങ്ങള്‍..!

217

Downloads

സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും നിഷ്‌ക്കളങ്കതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്യാമറ കണ്ണില്‍ പതിഞ്ഞചില വികൃത പോസുകളാണ് ചുവടെ.. വളരെ ചെരിയ കുട്ടികളുടെ രസകരമായ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും വികൃത ഭാവങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമാണ്.

കാണാം, അത്തരം ചില ചിത്രങ്ങള്‍…

7r KFQ 620x

7849cf7b4966b57e6941f53379125b77 L 620x

a98615 baby photo 4 620x

Allison G from Logansport Indiana full 620x

Aubrey johnson from Sykesville MD full 620x

Awkward Baby Family Pictures 30 620x

awkward baby pictures 620x

awkward family photo baby face 934x

awkward baby pics 20130403 1392903889 620x

bad baby photo png full 1 620x

bad baby photo full 620x

bad baby png full 620x

Eswkvd2 620x

family picture baby awkward 620x

Jennifer Sevilla from Bellflower CA full1 620x

Josee Mac Hattie full1 620x

Katie Pease from Logan UT full1 620x

Kealey Steadman from Lake Dallan TX full 620x

Kristin Trumble from San Juan Capistrano CA ful

Lori Lauck from Indianapolis IN full 620x

Louise Garcia from Queensland Australia full 62

Mandie Tollefson full 620x

Marcus Sheilds from Lehi UT full 620x

Michelle Koidis from Mount Albert Canada full 6

most awkard baby 620x

Nicole S from Montgomery Alabama full 620x

Robin Hulsey from Evansville IN full 620x

Sara Ashley full1 620x

Sent in by Emma W full1 620x