സംസാരിക്കുന്ന പൂച്ചയോ? ഇയാളെന്താ ആളെ വടിയാക്കുകയാണോ എന്ന് പറയാന്‍ വരട്ടെ. കണ്ടിട്ട് പറയൂ. സില്‍വര്‍സ്റ്റര്‍ എന്ന് പേരുള്ള പൂച്ചയാണ് നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുക.

Advertisements
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !