സാക്ഷി ധോണി നാട് കാണാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍

219

Asian-elephant-trained-to-swim-2

എം എസ് ധോണി ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി കളിക്കുന്ന തിരക്കിലായപ്പോള്‍ ഭാര്യ സാക്ഷി ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ കാഴ്ച കാണാനിറങ്ങി. തന്‍റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്താണ് സാക്ഷി കറങ്ങിയത്. ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം