സ്കൂളില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ്..അല്ലെങ്കില്‍ അവയില്‍ ഒന്നും ഒരു ശരിയുമില്ല..കുറെ നുണകള്‍ നിങ്ങളുടെ തലയില്‍ കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂളുകള്‍ ചെയ്യുന്നത്..

സ്കൂളുകള്‍ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആ 10 നുണകള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയണ്ടേ..ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു…

Advertisements
ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !