സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികള്‍; നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട അതീവ സുന്ദരമായ നടപ്പാതകള്‍

0
199
Spring In Hallerbos Forest, Belgium
Spring In Hallerbos Forest, Belgium
Spring In Hallerbos Forest, Belgium

നമ്മളൊരിക്കലും ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ അതീവ സുന്ദരമായ ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്നലെ കണ്ടു. അത് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്താ സ്വര്‍ഗലോകാമോ എന്ന് നിങ്ങളില്‍ പലരും മനസ്സില്‍ ചോദിച്ചു കാണും. ഇനി സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികള്‍ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില നടപ്പാതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ.

ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ എത്തിപ്പെട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ അടയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല, ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ക്യാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല, അത് കാമുകികാമുകന്മാര്‍ക്ക് അതിലൂടെ ചേര്‍ന്ന് നിന്ന് നടക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുകയില്ല തന്നെ.

Rhododendron Tunnel in Reenagross Park, Kenmare Ireland

02

 

Autumn In The White Carpathians

03

 

Rhododendron Laden Path, Mount Rogers, Virginia, USA

04

 

Winter Forest Path, Czech Republic

05

 

Padley Gorge, Peak District, UK

06

 

Spring In Spencer Smith Park, Burlington, Ontario, Canada

07

 

Spring In Dog Mountain, Washington, USA

08

 

Jacaranda Tree Alley

09

 

Cotton Tree Alley In Taiwan

10

 

Mount Rainier, Washington, USA

11

 

Spring In Woodburn, Oregon, USA

12

 

Dark Hedges In Ireland

13

 

Taiping Mountain Path in Taiwan

14

 

Hitachi Seaside Park Path In Japan

15

 

Forest Trail In Bavaria, Germany

16

 

Russian Forest Path

17

 

Winter Sunrise On Path In Campigna National Park , Italy

18

 

Migliarino San Rossore Park Path In Pisa, Italy

19

 

Bamboo Path In Kyoto, Japan

20

 

Autumn Path

21

 

Path Up To The Halnaker Windmill in Sussex, UK

22

 

Autumn Path In Kyoto, Japan

23

 

Tunnel Of Love, Ukraine

24

 

Wisteria Flower Tunnel Path in Japan

25

 

Springtime Path In Holland

26

 

Path Under Blooming Trees In Spring

27

 

Forest Path In Autumn

28