10 വിചിത്രജീവികളുടെ കാഴ്ചകള്‍ വീഡിയോയില്‍ കുടുങ്ങിയപ്പോള്‍ – വീഡിയോ

165

എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ വിശദീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടു ഭയന്ന് പോയ വല്ല സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ? ഈ ആളുകള്‍ കണ്ട വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളെയാണ് നിങ്ങളിനി കാണാന്‍ പോകുന്നത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വീഡിയോ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവയില്‍ അകപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിചിത്ര ജീവികള്‍.

ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കില്‍ ആരും അവരെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇതില്‍ ചിലപ്പോള്‍ പ്രേതങ്ങള്‍ കാണാം. മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മള്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീവികള്‍ കാണാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യര്‍ തന്നെ ആവാം അത്.

വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങള്‍ പറയൂ, ആ ജീവികള്‍ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന്.