ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഷൂസ് ഇനിയൊരു തലവേദനയേ അല്ല!

432

ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഷൂസ് നിങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും ഒരു തലവേദനയായി മാറിയ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ കാണും. നിങ്ങളുടെ ഷൂസില്‍ നിന്നും ദുര്‍ഗന്ധം അകറ്റണോ? ഇതാ 10 എളുപ്പ വഴികള്‍.