പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങള്‍ – വീഡിയോ

262

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുന്നതാകാം. എന്തായാലും സംഭവം ഏവര്‍ക്കും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ ഗൂഗിള്‍ പോലുള്ള കമ്പനി ഭീമന്‍മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചില സത്യങ്ങള്‍ ആണ് നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പോകുന്നത്.