മുട്ട കൊണ്ട് കുറച്ചു സൂത്രപ്പണികള്‍…

428

Chicky+Deviled+Eggs+6

നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുട്ട..മുട്ട കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തില്‍ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയും..പക്ഷെ മുട്ട കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുറച്ചു പാടാണ്.. അല്ലെ..

മുട്ട കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കുറച്ചു എളുപ്പവഴികള്‍ ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ചു പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുകൂടി പഠിക്കാം..കണ്ടുനോക്കൂ…

Advertisements