1987-ലെ പത്രപരസ്യങ്ങളിലൂടെ..

0
576

00202_529054

നവമാധ്യമ തരംഗത്തില്‍ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അച്ചടി മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രതാപകാലത്തെ ചില അപൂര്‍വ്വം പരസ്യങ്ങളിലൂടെ. ഈ പരസ്യങ്ങള്‍ നമ്മെ പഴയ ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും തീര്‍ച്ച. കാണൂ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ.