2013 ലെ ടോപ്‌ 10 യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗ് വീഡിയോകള്‍ – ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്

0
154

01

2013 ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ടോപ്‌ 10 ആയി ഓടിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ ലിസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് പുറത്തിറക്കി. kആണ്ടു നോക്കൂ ആ ലിസ്റ്റ്. 10 ഉം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചമാണെന്നു പറയാം !

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1