fbpx
Connect with us

history

ചില ബ്രിട്ടീഷ്‌‌ പദവികളും ഖാൻ ബഹദൂർ ഇണ്ണിക്കമ്മു സഹാബും

ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു ഇണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബിന്റേത്‌. എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ അക്കാലത്തെ അൽപ്പം ധൂർത്തന്മാരേയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ

 282 total views

Published

on

✒️ Abdulla Bin Hussain Pattambi.

ചില ബ്രിട്ടീഷ്‌‌ പദവികളും ഖാൻ ബഹദൂർ ഇണ്ണിക്കമ്മു സഹാബും

ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു ഇണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബിന്റേത്‌. എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ അക്കാലത്തെ അൽപ്പം ധൂർത്തന്മാരേയൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉപമ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു ഈ ഇണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബിന്റേത്‌. അദ്ധേഹം ഏതു നാട്ടുകാരനാണെന്നോ എന്താണ്‌ അദ്ധേഹത്തെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക്‌ നയിച്ചതെന്നോ അക്കാലത്ത്‌ എന്നല്ല, ഇപ്പോഴും മിക്കവർക്കും അജ്ഞാതമാണു താനും. വലിയ പത്രാസൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ “ഓ.. അവൻ ഇണ്ണിക്കമ്മു സായ്ബിന്റെ മകനല്ലേ.. അല്ലെങ്കിൽ ഇണ്ണിക്കമ്മു സായ്ബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ..” എന്നൊക്കെയുളള കമന്റുകൾ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു.

ഖാൻ ബഹദൂർ ഉണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബ്‌ എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ധേഹത്തിന്റെ പേര്‌. പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമെന്നാണ്‌ അറിയാൻ സാധിച്ചത്‌. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്‌ അനുകൂലിയായ ഭൂപ്രഭു ആയിരുന്ന ഇദ്ധേഹം, കോഴിക്കോട്‌ ഫറൂഖ്‌ കോളേജിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റു സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണറിഞ്ഞത്‌‌. ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണകാലത്ത്‌, അവരുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ നാടുവാഴികളുടേയും നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടേയും സമ്പന്നരുടേയും സഹായവും പിന്തുണയും അവർക്ക്‌ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നത്‌ കൊണ്ട്‌, തങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും ചൊൽപ്പടിക്ക്‌ നിൽക്കുന്നവർക്കും ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചുകൊടുത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയും കൂടെ നിർത്തുക പതിവായിരുന്നു.

ഈ പതിവ്‌ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത്‌, ഭാരതം കീഴടക്കി ഭരണം നടത്തിയ തുർക്കി സുൽത്താന്മാരായിരുന്നു. അവർ, ഭാരതത്തിലെ അഫ്ഗാൻ – പേർഷ്യൻ പാരമ്പര്യമുളള ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്ക്‌ ഖാൻ പദവി നൽകിയിരുന്നതോടൊപ്പം, തദ്ധേശീയരായ ഹിന്ദു സമീന്താർ പ്രഭുക്കളേയും ഈ പദവികളിൽ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു വന്ന അഫ്ഗാൻ ഭരണാധികാരികളും മുഗളരുമെല്ലാം ഖാൻ പദവി ഇങ്ങിനെ നൽകിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും.

Advertisement

ലോകത്ത്‌ ആദ്യമായി ഖാൻ പദവി അഥവാ ഖാആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖാഖാൻ പദവി, തങ്ങളുടെ ഉന്നത പ്രമാണിമാർക്കും ഭരണതലത്തിലെ ഉന്നതർക്കും നൽകിത്തുടങ്ങിയത്‌ മംഗോളിയരായിരുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യം പിന്നീട്‌ ഈൽഖാൻ സുൽത്താന്മാരും സൽജൂക്കുകളും ഖുവാരിസ്മ്‌‌ ഷാമാരും ചില സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളോടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. തുർക്കി , അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ മുഗളരും ഈ പദവികൾ തങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക്‌ നൽകിത്തുടങ്ങി. നിരവധി രജപുത്രർ ഇത്തരം പദവികളിൽ മുഗളരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണത്തിൽ വന്നതോടെ അവരും ദില്ലിസൽതനത്തുകളേയും മുഗളരേയും പിൻപറ്റി, തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക്‌ നിൽക്കുന്ന പ്രമാണിമാർക്കും പ്രസിദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക്‌ സ്റ്റാറും താമ്രപത്രത്തോടും കൂടിയ പദവികൾ നൽകുക പതിവായി.
തങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം പ്രമാണിമാർക്ക്‌ “ഖാൻ ബഹദൂർ, ഖാൻ സാഹിബ്‌” തുടങ്ങിയ പട്ടങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ, ഹിന്ദു പ്രമാണിമാർക്ക്‌ “റാവു ബഹദൂർ, റായ്‌ ബഹദൂർ, റാവു സാഹിബ്‌, റായ്‌ സാഹിബ്‌” എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളാണ്‌ കൊടുത്തിരുന്നത്‌. ഇതിൽ റായ്‌ ബഹദൂർ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത്‌ മുഖ്യമായും നേപ്പാളിനോടടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദു പ്രമാണിമാർക്കായിരുന്നു എന്നു കാണാം. ഇതുപോലെ സിഖുമതത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷനുകൂല പ്രമാണിമാർക്ക്‌ ഗവൺമന്റ്‌ നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു “സർദാർ ബഹദൂർ, സർദാർ സാഹിബ്” പദവികൾ. പാഴ്സി മതത്തിൽ പെട്ടവർക്കും മുസ്‌ലിംകൾക്കും ഒരുപോലെ നൽകപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഖാൻ ബഹദൂർ, ഖാൻ സാഹിബ്‌ പദവികൾ. ഇതിൽ സാഹിബ്‌ എന്ന് വരുന്ന പദവികളെല്ലാം ബഹദൂർ എന്ന പദവികൾക്ക്‌ താഴേയായിരുന്നു.

നവാബ്‌ ബഹദൂർ, നവാബ്‌ സാഹിബ്‌, ദിവാൻ ബഹദൂർ, ദിവാൻ സാഹിബ്‌, റായ്‌ സാഹിബ്, റാവു സാഹിബ്.. തുടങ്ങിയ ഉയർന്നതും താഴ്‌ന്നതുമായ വേറേയും പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖാൻ ബഹദൂർ ചേക്കുട്ടി സാഹിബ്‌, റായ്‌ ബഹദൂർ ചന്ദൻ റായ്‌, ഖാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, റാവു ബഹദൂർ ശങ്കര രാമയ്യർ, റാവു ബഹദൂർ ഈശ്വര വാര്യർ, ഖാൻ ബഹദൂർ ഉണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബ്‌, ഖാൻ സാബിബ്‌ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഖാൻ, ഖാൻ സാഹിബ്‌ കിഷൻജി, റാവു സാഹിബ്‌ അയ്യത്തൻ ഗോപാലൻ, സർദാർ ബഹാദൂർ ദലിപ്‌ സിംഗ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇത്തരം പട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചവരിൽ ചിലരാണ്‌.

📚 വിവരങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്‌.

 

Advertisement

 283 total views,  1 views today

Advertisement
Entertainment11 hours ago

തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ബയോഗ്രാഫിക്കൽ പ്രിസൺ ലൈഫ് ചിത്രം, സെക്സ് + വയലൻസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്

Entertainment12 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment12 hours ago

ഫെഫ്ക ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയനിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു

Entertainment12 hours ago

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിറന്നാൾ, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കേക്ക് മുറിച്ചു

SEX12 hours ago

കിടപ്പറയിൽ പുരുഷൻ അൽപ്പം മേധാവിത്വം കാണിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ രഹസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സർവേ

controversy13 hours ago

“മുക്കം ഓണംകേറാ മൂലയാണോടാ തെണ്ടി..?” തന്റെ പരാമർശത്തിനും സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന തെറികൾക്കും വിശദീകരണവുമായി ധ്യാൻ

Entertainment13 hours ago

പ്രതിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയ വാശി

Health13 hours ago

ചവറ്റുകുട്ടയിലെ തലയോട്ടി ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ത് ?

controversy14 hours ago

എന്റെ കൂടി പൈസ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അമ്മ ലെറ്റർപാഡടിച്ചത്, സംഘടനയുടെ മൂന്നാമത് അംഗമാണ് ഞാൻ, ആ ലെറ്റർപാഡിൽ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ നോക്കാം

Cricket14 hours ago

1996 ഫെബ്രുവരി 17, ബറോഡയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരം ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേയൊരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും

Entertainment15 hours ago

രുദ്ര മഹാവീര ഉഗ്രസേന മഹാരാജയായി നടൻ ലാൽ; മഹാവീര്യർ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment16 hours ago

ഒരുപാടു ചിന്തിപ്പിച്ച, ഒരു സിനിമ.ഓരോ വാക്കുകളിലും ഒരുപാട് അർഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ

controversy1 month ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

SEX2 weeks ago

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ്, ഒരു രതി മൂർച്ച ഉണ്ടായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനേ ആണുങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ

Entertainment7 days ago

ഉടലിലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെയും ദുർഗ്ഗാകൃഷ്ണയുടെയും ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment1 month ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Career1 month ago

ഇസ്രയേലികളും ചൈനക്കാരും അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടു തിരിച്ചുചെന്ന് നാടിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടു അമേരിക്കയെ സേവിക്കാൻ നാടുവിടുന്നു

SEX1 week ago

ഓറൽ സെക്സ് ട്രോളും യാഥാർഥ്യവും

SEX2 weeks ago

ആദ്യരാത്രി സ്ത്രീകളുടെ കന്യാചർമം പൊട്ടി ബെഡിൽ രക്തം വീഴുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ നാട്

Business1 month ago

സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടും വ്യവസായിയായ രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ട് വിഹാഹംകഴിച്ചില്ല ? അതിനു പിന്നിലെ കഥ

Featured3 weeks ago

ഡോക്ടർ രജനീഷ് കാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നു

Entertainment2 months ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Health3 weeks ago

വദനസുരതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണമുള്ള ഉറകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്

Entertainment12 hours ago

ദുൽഖറിന്റെ വാപ്പയോട് പറയട്ടെ പ്യാലിയെ ദുൽഖറെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ..? പ്യാലിയുടെ രസകരമായ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment2 days ago

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ‘സീത രാമം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment2 days ago

നമ്മുടെ ചില സെലിബ്രിറ്റികൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ…

Comedy2 days ago

മലയാളം വാർത്താ വായനയിലെ ഒരു കൂട്ടം ചിരി കാഴ്ചകൾ

Entertainment2 days ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഓടിത്തള്ളി – വീഡിയോ

Entertainment2 days ago

നമ്പി നാരായണനായി ആർ.മാധവൻ ‘റോക്കറ്റ്റി : ദി നമ്പി ഇഫക്റ്റ്’ ന്യൂ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

രൺബീർ കപൂർ നായകനായ ‘Shamshera’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.

Entertainment4 days ago

മലയാള സിനിമയിലെ 10 അഡാർ വീഴ്ചകൾ

Entertainment4 days ago

മിന്നൽ മുരളിയിലെ 86 അബദ്ധങ്ങൾ

Entertainment4 days ago

കിച്ച സുദീപ് നായകനായ ‘വിക്രാന്ത് റോണ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment4 days ago

മിന്നൽ മുരളി സൂപ്പർ, ബേസിലിനൊപ്പം ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്

Entertainment4 days ago

അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഭാവന മലയാളത്തിൽ, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Advertisement
Translate »