മുസ്ലീങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്നു അവർ പറയും പക്ഷെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ രക്തം വീണിട്ടുള്ളത് മുസ്ലീങ്ങളുടേതാണെന്നു മനസിലാകും

717
Adv Sreejith Perumana
രാഷ്ട്രം പദ്മ ഭൂഷൻ പുരസ്‌കാരം നൽകിയെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തോട് വിയോജിച്ച് പുരസ്‌കാരം തിരസ്കരിച്ച പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകനും നോവലിസ്റ്റും, അഭിഭാഷകനുമായ ഖുശ്‌വന്ത് സിങ് തന്റെ ‘THE END OF INDIA ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി .ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾക്ക് അവരുടെ നുണകൾ നട്ട് മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലീങ്ങളെ ചേരിയിലേക്കെറിയാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം അവർ ചെയ്യും.ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്കെതിരെ ചെയ്തതുപോലെ സംഘ്പരിവാറും, ബിജെപിയും മുസ്ലീങ്ങളോട് ചെയ്യും.മുസ്ലീങ്ങൾ പെറ്റ് കൂട്ടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരിക്കൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യുനപക്ഷമാകുമെന്നു അവർ പ്രചരിപ്പിക്കും പക്ഷെ ജനസംഖ്യ പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കും ജനസംഖ്യയിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ മുന്നേറുന്നത്.
മുസ്ലീങ്ങൾ കലാപങ്ങൾ നടത്തി ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്നു അവർ പറയും പക്ഷെ ഇന്ത്യാ ചിത്രമെടുത്ത പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ രക്തം വീണിട്ടുള്ളത് മുസ്ലീങ്ങളുടേതാണെന്നു മനസിലാകും.ഇന്നത്തെ മുസ്ലീങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും കലാപകാരികളാണെന്ന് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കും പക്ഷെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവുംകൂടുതൽ ജീവനും സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുസ്ലീങ്ങൾക്കാണെന്നു മനസിലാകും. ഹിന്ദുക്കളേക്കാൾ പത്തു മടങ്ങു കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്കാണെന്നു.
വാൽ : കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് ഉത്തരവും, ആഘോഷങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ പണ്ടെപ്പോഴോ വായിച്ചത് വെറുതെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ
അഡ്വ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന
Advertisements