സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ പൗരൻ അഥവാ ആദ്യ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ പൗരത്വം തെളിയിച്ച ശേഷം മതി ഗവർണർ അധികാരത്തിന്റെ ഗർവ് കാണിക്കാൻ

  289

  സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ പൗരൻ അഥവാ ആദ്യ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ പൗരത്വം തെളിയിച്ച ശേഷം മതി ഗവർണർ അധികാരത്തിന്റെ ഗർവ് കാണിക്കാൻ

  അഡ്വ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന

  “സംസ്ഥാന ഗവർണമാർക്ക് സ്വയം തീരുമാമെടുക്കാനോ, വിവേചനപരമായി നടപ്പിലാക്കാനോ യാതൊരു പണിയും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ല “; ബി ആർ അംബേദ്‌കർ

  ബഹു കേരള ഗവർണർ ഹിസ് എക്‌സലൻസി ആരിഫ്ജിയുടെ അറിവിലേക്ക്..
  സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർമാർക്ക് വിവേചനപരമായോ, നേരിട്ട് സ്വയം തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതോ ആയ യാതൊരുവിധ ജോലികളും അധികാരങ്ങളും ഇല്ല എഎന്നതുകൊണ്ട് ഗവർണർമാരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും അത്തരത്തിൽ നിയമിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും, അസ്വീകാര്യതയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ്. B.R.Ambedkar asserted that the governor does not have any work to be executes on the basis of discretion or personal decisions and thus the election system will not be profitable in terms of time, convenience and money.

  കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എജന്റായിട്ടല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്നും, അവരെപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷരായിരിക്കണം എന്നും ഭരണഘടനാ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 157 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. Article 157 in The Constitution of India 1949 says that no person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം സ്വയം പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാനാണ്. പാസ്പോർട്ടോ, വോട്ടർ ഐഡിയോ, ആദാരോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിച്ചാൽ പോരാ ആരിഫ് ഖാന്റെ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനന സ്ഥലവും തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയവ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വെക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉടൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്.

  സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ പൗരൻ അഥവാ ആദ്യ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ പൗരത്വം തെളിയിച്ച ശേഷം മതി ഗവർണർ അധികാരത്തിന്റെ ഗർവ് കാണിക്കാൻ ! ആരിഫ് ഖാൻ താൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അറ്റത്തെ രേഖകൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ നൽകുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് അങ്ങ് നാഗ്പൂരിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഉറക്കെ പറയാനുള്ള ആർജ്ജവം നമ്മൾ കാണിക്കണം.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്

  Advertisements