-കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളിത്

143

Adv Sreejith Perumana

കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളിത്…

ഇതൊന്നും ഒരു പത്രത്തിലും വരില്ല ✍️ അത്രയ്ക്കും ശക്തമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ -ഹോട്ടൽ മാഫിയ ബന്ധം ; പരാതി നല്കിയവനെ സാമൂഹികമായും, കായികമായും ഇല്ലാതാക്കും.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലം മുൻപ് ദിവൻസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം നടത്തിയ പരിശോധന: 17,99,500 രൂപ പിഴി ഈടാക്കി; 52 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റാറന്റുകളിലും ശുചിത്വ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ നടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനകളിലൂടെ 17,99,500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. 4625 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. 1722 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. ഗുരുതരമായ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 52 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. 252 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിഴ ഈടാക്കിയത്.

👉തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 375 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1,68,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. 220 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും 11 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

👉കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 156 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 84 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 129 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി. എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 48 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.

👉എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 218 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. 12 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 34 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.

👉പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 106 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 194 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. അഞ്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 146 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു.

👉വയനാട് ജില്ലയിൽ 52 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

👉കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 136 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

👉കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 78 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി.

ഒരു കൊട്ടക്കണക്കങ്ങു പറഞ്ഞുപോകുന്നതല്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നും ഔദ്യോദികമായി ശേഖരിച്ച കണക്കാണിത്.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ലൈസൻസോ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ടോൾഫ്രീ നമ്പരിലോ തൊട്ടടുത്ത ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കാര്യാലയങ്ങളിലോ വിവരം അറിയിക്കണം എന്നാണു നിയമം എന്നാൽ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചാലും, രേഖാമൂലം നൽകിയാലും ഉടൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വിവരം ഹോട്ടലുകൾക്കും അസോസിയേഷനുകൾക്കും കൈമാറും തുടർന്ന് പരാതിക്കാരനെ കണ്ടെത്തി ഒന്നുകിൽ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാരംങൾ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയുമായി പരാതിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കും.

ചൂട് ഭക്ഷണം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകളിൽ ഒഴിവാക്കണം. അനുവദനീയമായ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കവറുകളിൽ (IS 8970) മാത്രം ഭക്ഷണ സാധനം പാഴ്‌സൽ ആക്കി നൽകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളു. ആഹാര സാധനങ്ങൾ പൊതിയുവാനോ സൂക്ഷിക്കുവാനോ അടയ്ക്കുവാനോ ന്യൂസ് പേപ്പർ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കുവാനോ പാടിള്ള എന്നിരിക്കെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള തട്ടുകടകളിലും, പല ഹോട്ടലുകളിലും ഇത് നിരപാതം തുടരുകയാണ്.

നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾപോലുമില്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്. പരാതിയുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന അസി കമ്മീഷണർമാരുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് നാം സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിയുന്നതും വീടുകളിൽ നിന്നോ സ്വാധ്യായം പാകം ചെയ്തോ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നാം തിരികെ നടക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുക്കിന് മുക്കിന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കൂടും എന്നുമാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

അഡ്വ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന

Advertisements