fbpx
Connect with us

Money

ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയാൽ ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം പെടുന്നനെ കുറയും!

സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലാത്തവർ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാരിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും കണക്കിൽ ദരിദ്രരാണ്. എന്നാൽ വിശ്വ പ്രഭ അണ്ണൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഈ മനോഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റം വരും

 155 total views

Published

on

Digital India: You'd think e-transactions have increased since ...Ajith Sudevan

ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയാൽ ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം പെടുന്നനെ കുറയും!

സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലാത്തവർ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാരിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും കണക്കിൽ ദരിദ്രരാണ്. എന്നാൽ വിശ്വ പ്രഭ അണ്ണൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഈ മനോഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റം വരും. മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആയ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഒന്നാമൻ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒര് ചെറിയ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടത്തി ചെലവുകൾ കഴിച്ചു മാസം 30000 രൂപാ സമ്പാദിക്കുന്നു. രണ്ടാമൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ KSRTC യിൽ മെക്കാനിക്ക് ആയി പ്രതിമാസം 25000 രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

സ്വന്തം ആയി വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾ സമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും കണക്കിൽ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് അടിയിലാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉള്ള അരി അടക്കം ഉള്ള സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒര് ഭവന വായ്പയ്ക്ക് ചെന്നാൽ ഒരുമാതിരി പെട്ട ഒര് ബാങ്കും അദ്ദേഹത്തിന് വായ്പ നൽകില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് രേഖയുള്ള വരുമാനം ഇല്ല.

എന്നാൽ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയാൽ പ്രതിമാസം 30000 രൂപാ വരുമാനം ഉള്ള അദ്ദേഹം 8% പലിശ നിരക്കിൽ 20 വർഷ കാലയളവിൽ 18 ലക്ഷം രൂപാ ഭവന വായ്പക്ക് അർഹനാക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ KSRTC യിൽ മെക്കാനിക്ക് ആയി പ്രതിമാസം 25000 രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചു 15 ലക്ഷം രൂപാ ഭവന വായ്പ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളു.ഇത്തരം നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തികാട്ടിവേണം ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ വന്ന് നോട്ട് നിരോധിച്ചിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വ്യാപകം ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. അതിനാലാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത്.

Advertisement

പിന്നെ ഡേറ്റാ സുരക്ഷ അതൊക്കെ നാട്ടിൽ വളരെ കേമമാണ്. ഉദാഹരണമായി KSRTC യുടെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പേരും പദവിയും സഹിതം ശമ്പളം അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് പുള്ളിക്കാരന് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നോ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നോ വരുമാനം മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ വരുമാനം സുതാര്യം ആയതിനാൽ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ, പാപികളും, കല്ലെറിയ പെടേണ്ടവരുമാണ്. അവരുടെ ശമ്പളം കൊറോണ ബാധിതർക്കും, പ്രളയ ബാധിതർക്കും നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ കല്ലെറിയാൻ പോകുന്ന മരപ്പണിക്കരും, കല്പണിക്കാരും മുതൽ വ്യാപാരികൾ വരെയുള്ളവർ ഒര് കാര്യം ഓർക്കുക ഇടപാടുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയാൽ, നിങ്ങളും പാപികളും, പാവങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനർഹമായി തട്ടിയെടുക്കുന്നവരും ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം ആകും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉയർന്ന വരുമാന സ്ഥിരതയാണ് അവരോടുള്ള വിരോധത്തിന് കാരണം എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കരുതലോടെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് സാധ്യമാകും.

ഇതിൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ 30000 രൂപാ വരുമാനം ഉള്ള മെക്കാനിക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപാ വെച്ച് ഒര് സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒര് വർഷമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഉള്ള സുഹൃത്തിന് തുല്യമായ ജീവിത നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിയും. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൈയിൽ ഉള്ള 60000 വെച്ച് സാലറി കട്ട് കഴിഞ്ഞു 20000 കിട്ടുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ 3 മാസം ജീവിക്കാൻ വർക്ഷോപ്പ് ഉടമയ്ക്ക് കഴിയും. പിന്നെ പെൻഷൻ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കം ഉള്ള വിവിധ ഇൻഷുറൻസുകൾ എന്നിവ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും വേണേൽ കിട്ടും. പക്ഷേ അപ്പോൾ 30000 വരുമാനം ഉള്ള ആൾക്ക് വീട്ട് ചെലവിനായി വിവിധ പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ 15000 മേ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം.

അല്ലാതെ 30000 കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ പകുതി മദ്യത്തിനും, ചൂതാട്ടത്തിനും കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേ അയലത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോസ്ഥൻ സുഖമായി കഴിയുന്നേ, അവന് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നെ, ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റൽ ആയാൽ പണം പാഴായി പോകുന്ന വഴികളെ കുറിച്ചും സാധാരണക്കാർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും. അത് അവരിൽ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും.ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വ്യാപകം ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ദോഷം പ്രകൃതി ക്ഷോഭം അടക്കം ഉള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലം ഇന്റർനെറ്റ് തടസപെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതാണ്. അത് സ്വർണ്ണം അടക്കം ഉള്ള കൈമാറ്റ മൂല്യമുള്ള ഇതര വസ്തുക്കളുടെ ചെറിയ ശേഖരം ഉണ്ടാക്കി മറികടക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം ഇന്റർനെറ്റ്, ബാങ്കിങ് പൗരാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം.

Advertisement

അനാവശ്യമായി ഇന്റർനെറ്റ്, ബാങ്കിങ് എന്നീ സേവനങ്ങൾ നിരോധിച്ചാൽ പ്രസ്തുത അധികാരി അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത പദവിയിൽ നിന്ന് തെറിക്കണം. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ മൂലം ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരും. അത് ഇപ്പോൾ മുടക്കുന്നതിലും കുറച്ചു പണം മുടക്കി അർഹർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനും, അതോടൊപ്പം അനർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു പാഴായി പോകുന്ന പണം നാടിൻറെ ഇതര വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും.

 156 total views,  1 views today

Advertisement
Entertainment5 mins ago

‘ഹാപ്പി ഏൻഡ്’- പടത്തിലെ അഭിനയവും എറോട്ടിക് രംഗങ്ങളും വളരെ തന്മയത്തത്തോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

Entertainment25 mins ago

“ഞാനൊരിക്കലും മാറാന്‍ പോകുന്നില്ല” – സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ

Featured1 hour ago

“സിനിമ തീർന്നു ലൈറ്റ് ഓൺ ആയപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന പലരും കരയുന്നത് കാണാനിടയായി”

history2 hours ago

പ്രോജക്റ്റ് ഹബക്കുക്ക്: ബ്രിട്ടന്റെ രഹസ്യ ഐസ് കപ്പൽ നിർമ്മാണം

Entertainment2 hours ago

സ്വന്തം ഭവനം താജ് മഹലാക്കി സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച സംവിധായകൻ എ.കെ.ബി.കുമാർ. ചിത്രം തീയേറ്ററിലേക്ക് !

Entertainment2 hours ago

തന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരികളുമായും തന്റെ സഹോദരന്മാർ കിടക്ക പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോനംകപൂർ

Entertainment3 hours ago

ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ റിലീസായാലും മെമ്മറീസിനോളം വന്നോ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യത്താൽ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്

Entertainment3 hours ago

സംഭാഷണരഹിത ചിത്രമായ ‘പുഷ്പക വിമാന’ത്തെ ചാർളി ചാപ്ലിന്റെ ‘ദ കിഡ്’ നും മുകളിൽ നിർത്തുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം

Entertainment3 hours ago

1993 ഇൽ ഇറങ്ങിയ കലൈഞ്ജൻ എന്ന സിനിമ അധികം ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഒരു നല്ല സൈക്കോ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്

Entertainment4 hours ago

ഫാസിൽ എന്ന വന്മരത്തിനു അടിതെറ്റിയ ലൈഫ് ഈസ്‌ ബ്യൂട്ടിഫുൾ

Entertainment4 hours ago

തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഗ്യാരണ്ടി നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ പിറന്നാളിന് കേരളത്തിലും സ്‌പെഷ്യൽ ഷോ

Entertainment5 hours ago

ദിലീപിൻ്റെ ‘വോയ്സ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ’; രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണം മുംബൈയിൽ പുനരാരംരംഭിച്ചു

SEX1 month ago

വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ഖലനം

Entertainment2 weeks ago

ആഞ്‌ജലീന ജോളിയുടെ നഗ്‌നത പരിധികളില്ലാതെ ആസ്വദിക്കാനൊരു ചിത്രം – ‘ഒറിജിനൽ സിൻ’

Short Films2 months ago

ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്ന ഭാര്യയായാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും

Entertainment3 weeks ago

“സിനിമയിൽ കാണുന്ന തമാശക്കാരനല്ല പ്രേംകുമാറെന്ന് നേരത്തെതന്നെ തോന്നിയിരുന്നതാണ്”

SEX2 weeks ago

ഓ­റല്‍ സെ­ക്സ് ചെ­യ്യു­മ്പോള്‍ പങ്കാ­ളി തന്നെ ഉള്‍­ക്കൊ­ണ്ടു എന്ന തോ­ന്ന­ലാ­ണ്​ ഉണ്ടാ­കു­ന്ന­ത്

SEX4 weeks ago

ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം ഓറൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈവിധ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും

SEX1 month ago

യോനിക്കുള്ളിൽ ഭഗശിശ്നികയേക്കാൾ മാന്ത്രികമായ ഒരു അനുഭൂതി കേന്ദ്രം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഡോ. ഏണസ്റ്റ് ഗ്രാഫെൻ ബർഗ് കണ്ടെത്തി

SEX1 month ago

പുരുഷ ലിംഗം തകർക്കുന്ന പൊസിഷൻ

Entertainment2 weeks ago

അവളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ ഓരോ ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തെയും വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരനായ ക്യാമറ

SEX1 month ago

സ്ത്രീ വ്യാജരതിമൂർച്ഛകളുണ്ടാക്കി പങ്കാളിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്

Featured2 weeks ago

സ്ത്രീകളുടെ രതിമൂർച്ഛയ്ക്കും ഒരു ദിനമുണ്ട്, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ രതിമൂർച്ഛാ ദിനം

SEX1 month ago

വദനസുരതം സ്ത്രീകള്‍ക്കു നല്ലതാണ്

Food20 hours ago

വലിയ വേളാപാരാ മീൻ മുറിച്ച് കറിയാക്കി ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും

Entertainment2 days ago

പാ രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘നച്ചത്തിരം നഗർഗിരതു’ – ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സോംഗ്

Entertainment2 days ago

കടുവ സിനിമയിലെ ചില അഡാറ് അബദ്ധങ്ങൾ

Entertainment2 days ago

ഷമ്മി തിലകന്റെയും നീത പിള്ളയുടെയും ഗംഭീരപ്രകടനം, പാപ്പൻ സക്സസ് ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment3 days ago

ധനുഷ് – നിത്യ, ‘തിരുചിത്രാമ്പലം’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ ‘ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ലാല്‍ജോസിന്റെ ‘സോളമന്റെ തേനീച്ചകള്‍’- ലെ ‘പഞ്ചാരയ്ക്കോ’ എന്ന വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറക്കി

Entertainment4 days ago

ബിജു മേനോൻ, നിമിഷ സജയൻ, പത്മപ്രിയ, റോഷൻ മാത്യൂ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ‘ഒരു തെക്കൻ തല്ല് കേസ്’ ആദ്യ ഗാനം

Entertainment4 days ago

രതീഷ് അമ്പാട്ട് – മുരളി ഗോപി ഒന്നിക്കുന്ന ‘തീർപ്പ്’ – ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ 2 പുറത്തിറങ്ങി

Humour4 days ago

മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കാൻ വന്നവനെ നേരിടുന്ന നായിക, ഒരു അഡാറു പരസ്യം എല്ലാവരും ഒന്നു കണ്ടു നോക്കണേ

AMAZING5 days ago

മക്ക ക്ലോക്ക് ടവ്വറിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇടിമിന്നൽ ഒരുക്കിയ വിസ്മയ കാഴ്ച്ച

Entertainment5 days ago

സീതാരാമം കണ്ട് ആനന്ദക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കി ദുൽഖറും മൃണാളും

Advertisement
Translate »