fbpx
Connect with us

Life

വരുമാനത്തിന്റെ അളവല്ല ചിലവാക്കലിന്റെ രീതിയാണ് സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് !

ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള ജോർജ് കുട്ടിയും, ജോണി കുട്ടിയും 2015 ജനുവരിയിൽ അന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ചു 50,000 രൂപാ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ ഗൾഫിൽ പോയി.

 168 total views

Published

on

Ajith Sudevan

വരുമാനത്തിന്റെ അളവല്ല ചിലവാക്കലിന്റെ രീതിയാണ് സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് !

ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള ജോർജ് കുട്ടിയും, ജോണി കുട്ടിയും 2015 ജനുവരിയിൽ അന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ചു 50,000 രൂപാ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ ഗൾഫിൽ പോയി. രണ്ട് പേരുടേയും കുടുബ വീട് അനിയന്മാർക്ക് ഉള്ളതാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഓഹരിയായി 20 സെന്റ്‌ ഭൂമി വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ ഓഹരിയായ 20 സെന്റ്‌ ഭൂമിയിൽ 1000 ചതുരശ്രയടി വലിപ്പം ഉള്ള ഒരു വീടും, 5 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറും പിന്നെ മറ്റൊരു 5 ലക്ഷം സമ്പാദ്യവുമായി 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രണ്ടുപേരും വിമാനം കയറിയത്. പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ ഏകദേശം 30 ലക്ഷം രൂപാ ആവിശ്യമാണ് എന്ന് മനസിലാക്കിയ ജോണികുട്ടി അതിനായി മാസം 40,000 രൂപാ വെച്ച് മാറ്റി വെയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത തുക സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളായ സർക്കാർ കടപ്പത്രം, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ കടപ്പത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏകദേശം 8.5% വളർച്ച കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

എന്നാൽ ജോർജ് കുട്ടി ആദ്യ ഒരു വർഷം ജോണികുട്ടിയുടെ ശൈലിയിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആളാകെ മാറി. നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ട് വലിയ വീടും, വിലകൂടിയ കാറും, ആർഭാട കല്യാണവും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കടം വാങ്ങി ജോർജുകുട്ടി നടത്തി. ഇവയുടെ ഒക്കെ ഫലമായി പ്രതിമാസം 40,000 രൂപയോളം വായ്പ തിരിച്ചടവിന് മാത്രം കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ ജോർജ് കുട്ടി.

Advertisement

എന്നാലും പ്രശനം ഇല്ല. വിനിമയനിരക്കിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസവും പ്രമോഷനുകളും ഒക്കെ മൂലം ജോർജുകുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 70,000 രൂപയോളം പ്രതിമാസ വരുമാനം ഉണ്ട്. അതിനാൽ വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു 15,000 ഭാര്യക്കും കുട്ടിക്കും ചെലവിന് അയച്ചുകൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം സ്വന്തം നിലയിൽ 15,000 ചെലവാക്കാനും ഒക്കെ ജോർജുകുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അയാൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജീവിത വിജയം നേടിയ ആളാണ്.എന്നാൽ മറുവശത്തു ജോണിക്കുട്ടി സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പരാജിതനാണ്. കാരണം അയാൾ വലിയ വീട് വെച്ചിട്ടില്ല, വില കൂടിയ കാർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, വിവാഹവും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ജോണികുട്ടിക്ക് എന്ത് മാത്രം സമ്പാദ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയുകയും ഇല്ല. ഓരോ വരവിനും പ്രവാസിയുടെ പ്രത്രാസുകൾ ഇല്ലാതെ തന്റെ 20 സെന്റിനെ 2019 ഒടുവിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗം ആക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അയാൾ. അതിനായി വീട് വയ്ക്കാൻ 5 സെന്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി 15 സെന്റിൽ ഓരോ വരവിലും ധാരാളം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും പൊക്കം കുറഞ്ഞ വേഗം കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങും ഒക്കെ അയാൾ പിടിപ്പിച്ചു.

വിനിമയനിരക്കിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസവും പ്രമോഷനുകളും ഒക്കെ മൂലം കിട്ടിയ അധിക വരുമാനം റിലൈൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നെസ്റ്റിലെ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുണിലിവർ, hdfc, ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി മുതലായ പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാത്ത വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉള്ള കമ്പനികളിൽ ജോണിക്കുട്ടി നിക്ഷേപിച്ചു. ഒടുവിൽ 2019 ൽ സെപ്റ്റംബറിൽ എല്ലാകൂടി കണക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഏകദേശം 28 ലക്ഷം സമ്പാദ്യവും അതോടൊപ്പം ഓഹരിയിൽ മറ്റൊരു 20 ലക്ഷം സമ്പാദ്യവും ജോണി കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. അതോടെ ജോണിക്കുട്ടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പൊന്നു. ഓഹരിയിൽ നിന്നും ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും പകുതി വീതം പിൻവലിക്കാൻ ജോണിക്കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത 24 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 16 ലക്ഷം രൂപാ ചെലവിൽ 950 ചതുരാശ്രയടിയുള്ള വീട് ജോണിക്കുട്ടി നിർമ്മിച്ചു.

ശേഷിക്കുന്ന 8 ലക്ഷത്തിൽ 5 ലക്ഷം, വീടിന് സോളാർ പാനലും ഊർജം ലാഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ലൈറ്റും, ഫാനും അടക്കം ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതോടൊപ്പം ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും സോളാർ പാനലിലെ ഊർജ ലഭ്യതയും അനുസരിച്ചു തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടറും, പാത്രം കഴുകുന്ന യന്ത്രവും, തുണി കഴുകുന്ന യന്ത്രവും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ ജോണിക്കുട്ടി മുടക്കി.
അവശേഷിച്ച 3 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാനും ശേഷിക്കുന്ന ഒര് ലക്ഷം വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനും അങ്ങനെ വീടിന് പാചകവാതകവും തന്റെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട വളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒര് പ്ലാന്റും അതോടൊപ്പം ഒര് ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും ജോണി കുട്ടി മുടക്കി.

ഫലത്തിൽ ജോണികുട്ടിയുടെ വീട് അയപ്പാസിന്റെ പരസ്യം പോലെയായി. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ചെറിയ വീട് എന്നാൽ അകത്തു കയറിയാൽ ധാരാളം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സ്വർഗം. ജോണിക്കുട്ടിക്ക് പഴവും, പച്ചക്കറികളും ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല. ഇനി അധവാ എന്തേലും വേണേൽ അത് തന്റെ വീട്ടിൽ അധികം ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് പകരം തനിക്ക് വേണ്ടത് വാങ്ങും.

Advertisement

ഇടത്തരക്കാരന്റെ സമ്പാദ്യം ഒഴികിപ്പോകാൻ ഒരു രോഗമോ, അപകടമോ വന്നാൽ മതി എന്ന ബോധ്യം ഉള്ള ജോണിക്കുട്ടി 30 ലക്ഷം കവറേജ് ഉള്ള sbi ആരോഗ്യ പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസും നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷം ആയതിനാൽ ഇനി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എന്ത് വന്നാലും ജോണിക്കുട്ടി പ്രീമിയം മുടക്കാത്തിടത്തോളം കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം തള്ളാൻ പറ്റില്ല.
2019 സെപ്റ്റബറിൽ ബാങ്കിലും ഓഹരിയിലും ഒക്കെ ആയി അവശേഷിച്ചരുന്ന ജോണികുട്ടിയുടെ 24 ലക്ഷം 2019 ഡിസംബർ ആയപ്പൊളേക്കും 26 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ജോണി കുട്ടി ബാങ്കിലും ഓഹരിയിലും 10 ലക്ഷം വീതം അവശേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ 6 ലക്ഷം അവയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു അത് കൊടുത്തു ഒരു 5.25 ലക്ഷത്തിന്റെ സാൻട്രോ കാറും വീട്ടിൽ സോളാർ പാനലിൽ മിച്ചം വരുന്ന വൈദ്യുതി മുതലാക്കാൻ 55000 രൂപയുടെ ഒരു ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടറും വാങ്ങി.

പലചരക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും വാഹന ഇൻഷുറൻസും, വല്ലപ്പോഴും ഓടുന്ന കാറിന് ഇന്ധന ചെലവും അടക്കം ഒര് മാസം കഷ്ടി 10,000 രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളൂ ജോണികുട്ടിക്ക്. നാട്ടിലെ ഒരു പരിചയക്കാരന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ ജനുവരിയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയ ജോണിക്കുട്ടി അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം നിലവിൽ നേടുന്നുണ്ട്. ഒരു പാവപെട്ട വീട്ടിലെ ഒര് കുട്ടിയെ ഇതിനിടയിൽ ജോണിക്കുട്ടി ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ കെട്ടുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ ഒക്കെ വന്നിട്ടും വലിയ കോട്ടം തട്ടാത്ത കമ്പനികളിലാണ് ജോണികുട്ടിയുടെ ഓഹരികൾ അതിനാൽ ഓഹരിയിൽ 8 ലക്ഷവും ബാങ്കിൽ 10 ലക്ഷവും ആയി 18 ലക്ഷത്തോളം സമ്പാദ്യം ജോണികുട്ടിക്ക് ഇപ്പോളും ഉണ്ട്. അതായത് കോറോണയ്ക്ക് ശേഷം പണിയില്ലാതെ ആയാലും വരുന്ന 15 വർഷം കഴിയാനുള്ള സമ്പാദ്യം ജോണികുട്ടിക്ക് ഉണ്ട്.

എന്നാൽ പണിപോയി തിരിച്ചുവന്നാൽ കടം വാങ്ങി വീടും, കാറും ഒക്കെ ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകും. കഴിവതും ഗൾഫിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് ജോർജ് കുട്ടിക്ക് അമ്മായിപ്പാൻ ബ്ലേഡ് അവറാച്ചൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മകളുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന 10 ലക്ഷവും, ബാങ്കിൽ ലോക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന 30 ലക്ഷം മതിപ്പുള്ള 100 പവനോളം സ്വർണ്ണവുംഒക്കെ എടുത്തു കടം വീട്ടി സ്വസ്ഥമായി കഴിയാം എന്ന് കരുതി നാട്ടിൽ പോരേണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തന്റെ മകളെയും ചെറുമകനേയും താൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ബ്ലേഡ് അവറാച്ചൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പീൽ ഇല്ല എന്ന് കെട്ടിയോൾ കൂടി പറഞ്ഞതോടെ ജോർജ് കുട്ടി ഗൾഫിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഒരേ വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടും അവ ചെലവാക്കിയതിലെ വ്യത്യസ്ത രീതിയാണ് ജോർജ് കുട്ടിയെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലാത്തവനും എന്നാൽ കടം വാങ്ങി ആണേലും വലിയ വീടും, വിലകൂടിയ കാറും, സമ്പന്നയായ പങ്കാളിയേയും ഒക്കെ നേടി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിജയിയും ആകാൻ സഹായിച്ചത്. കൊറോണ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ തുടർന്നും താര പദവിയിൽ തുടർന്നേനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഭൂരിപക്ഷവും ജോർജ് കുട്ടിയുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്.

Advertisement

എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തേക്കാൾ സ്വന്തം സമാധാനത്തിനും, സന്തോഷത്തിനും പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു പണം ചെലവഴിച്ചതിനാലാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അളവ് കോലിൽ പരാജിതനും എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും, സമാധാനവും ഉള്ളവനായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജോണിക്കുട്ടിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്നത് യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തിരി പാടാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആരും കോറോണയ്ക്ക് ശേഷവും ജോണിക്കുട്ടിയുടെ ശൈലിയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

 169 total views,  1 views today

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Advertisement
SEX6 hours ago

കിടപ്പറയില്‍ പെണ്ണിനെ ആവേശത്തിലാക്കാന്‍ 5 മാര്‍ഗങ്ങള്‍

Entertainment7 hours ago

ജിബു ജേക്കബ് സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രം ‘മേ ഹൂം മൂസ’ യിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment7 hours ago

നമ്മുടെ ഓണവും പൂജയും ഇത്തവണ മലയാള സിനിമ കൊണ്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണം ആണ്

Entertainment7 hours ago

നമ്മൾ നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഒരു ക്രൂരമൃഗം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രം

Business7 hours ago

ആദായ നികുതി വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനായ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല എങ്ങനെ കോടാനുകോടിയുടെ ബിസിനസ് അധിപനായി ?

India8 hours ago

ഇന്ത്യയിലെ ആ മൂന്നാമത്തെ മഹാൻ ആരാണ് ?

Entertainment8 hours ago

സീതാരാമം വൻവിജയമാകുന്നു, 50കോടി പിന്നിട്ടു, ആഹ്ലാദനൃത്തം ചവിട്ടി ദുൽഖർ

Entertainment8 hours ago

പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ കുളിസീൻ കാണുന്ന, കിടക്കയിൽ വരെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ

Entertainment9 hours ago

50 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് കാർ മറിഞ്ഞെങ്കിലും അനു നായർ രക്ഷപെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

Entertainment9 hours ago

‘മായാമഞ്ഞിൻ…’ പാപ്പന്റെ വീഡിയോ സോം​ഗ് പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment9 hours ago

നായകന് മുകളിൽ കയ്യടി ലഭിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഉള്ള നടൻ

Entertainment10 hours ago

സിനിമയോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് വിവേകിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതും

SEX2 months ago

വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സ്ക്വിർട്ടിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്ഖലനം

Entertainment4 weeks ago

“സിനിമയിൽ കാണുന്ന തമാശക്കാരനല്ല പ്രേംകുമാറെന്ന് നേരത്തെതന്നെ തോന്നിയിരുന്നതാണ്”

Entertainment3 weeks ago

ആഞ്‌ജലീന ജോളിയുടെ നഗ്‌നത പരിധികളില്ലാതെ ആസ്വദിക്കാനൊരു ചിത്രം – ‘ഒറിജിനൽ സിൻ’

SEX3 weeks ago

ഓ­റല്‍ സെ­ക്സ് ചെ­യ്യു­മ്പോള്‍ പങ്കാ­ളി തന്നെ ഉള്‍­ക്കൊ­ണ്ടു എന്ന തോ­ന്ന­ലാ­ണ്​ ഉണ്ടാ­കു­ന്ന­ത്

SEX1 month ago

ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം ഓറൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈവിധ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും

SEX1 month ago

യോനിക്കുള്ളിൽ ഭഗശിശ്നികയേക്കാൾ മാന്ത്രികമായ ഒരു അനുഭൂതി കേന്ദ്രം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഡോ. ഏണസ്റ്റ് ഗ്രാഫെൻ ബർഗ് കണ്ടെത്തി

Entertainment3 weeks ago

അവളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ ഓരോ ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തെയും വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരനായ ക്യാമറ

SEX2 months ago

പുരുഷ ലിംഗം തകർക്കുന്ന പൊസിഷൻ

SEX2 months ago

സ്ത്രീ വ്യാജരതിമൂർച്ഛകളുണ്ടാക്കി പങ്കാളിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്

Featured3 weeks ago

സ്ത്രീകളുടെ രതിമൂർച്ഛയ്ക്കും ഒരു ദിനമുണ്ട്, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ രതിമൂർച്ഛാ ദിനം

SEX2 months ago

വദനസുരതം സ്ത്രീകള്‍ക്കു നല്ലതാണ്

Entertainment1 month ago

പാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹീറോയിനായി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നിറഞ്ഞ് നിന്ന ലക്ഷ്മി

Entertainment7 hours ago

ജിബു ജേക്കബ് സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രം ‘മേ ഹൂം മൂസ’ യിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment8 hours ago

സീതാരാമം വൻവിജയമാകുന്നു, 50കോടി പിന്നിട്ടു, ആഹ്ലാദനൃത്തം ചവിട്ടി ദുൽഖർ

Entertainment9 hours ago

‘മായാമഞ്ഞിൻ…’ പാപ്പന്റെ വീഡിയോ സോം​ഗ് പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment18 hours ago

രാജ കൃഷ്ണ മേനോൻ (Airlift Fame) സംവിധാനം ചെയ്ത ‘Pippa’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ

Entertainment2 days ago

‘പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി…’ക്കു ചുവടുവച്ചു സൂപ്രണ്ടും മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും, ഷെയർ ചെയ്തു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Entertainment2 days ago

‘തീർപ്പ്’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment2 days ago

ബേസില്‍ ജോസഫ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമ ‘പാല്‍തൂ ജാന്‍വർ’ പ്രോമോ സോങ് പുറത്തിറക്കി

Entertainment2 days ago

‘എനിക്കെന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു ?’ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു വില കളഞ്ഞ അന്യഭാഷാ താരങ്ങൾ

Featured2 days ago

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, അരവിന്ദ് സ്വാമി ചിത്രം ‘ഒറ്റ്’ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment3 days ago

ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് സര്‍വ്വീസിലെ ഗാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

Entertainment3 days ago

പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തി ‘മൈ നെയിം ഈസ് അഴകൻ’ ടീസർ മമ്മൂക്ക പുറത്തിറക്കി

Food6 days ago

വലിയ വേളാപാരാ മീൻ മുറിച്ച് കറിയാക്കി ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും

Advertisement
Translate »