അങ്കണവാടിയും ശ്രീനിവാസനും പിന്നെ ICDS ചരിത്രവും

0
379

Anilkumar Manmeda

അങ്കണവാടിയും ശ്രീനിവാസനും പിന്നെ ICDS ചരിത്രവും

അടുത്തിടെ സിനിമാ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ അങ്കണവാടികളെക്കുറിച്ചു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തുവെന്ന വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത്. നിലവാരമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികളെന്നു പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തായിരുന്നു പരാമർശം. അതിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധം മനസിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങിനെ പരാമർശിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം.
കൊവിഡ്കാലത്തുപോലും ചുരുക്കം ചില പാർട്ടിക്കാർക്കൊഴിച്ച് നിലവിലെ വനിതാ കമ്മീഷന് വേണ്ടത്ര നിലവാരമില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ തെറ്റു പറയാനും കഴിയില്ല. കാരണം പാർട്ടിക്ക് കോടതിയും പോലീസുമുള്ള ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ.

ഇതിനു മുമ്പും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത കേസ്സുകളെക്കുറിച്ചു എന്തു നടപടി ഉണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ശ്രീനിവാസന്റെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രസക്തിയുള്ളൂ. മനുഷ്യാവകാശം,ബാലാവകാശം ഇങ്ങിനെയുള്ള കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. പരമയോഗ്യരുടെ കാലത്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളം.എന്നാൽ ഇതല്ല വിഷയം. അങ്കണവാടികളെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ICDS-Integrated Child Development Service
National Policy of Childrens ന്റെ ഭാഗമായി 1975 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയിലെ 22 സംസ്ഥാനത്തെ 33 ജില്ലകളിൽ 0-6 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി UNICEF,World Bank കളുടെ സാങ്കേതിക,സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. 1978-ൽ അത് നൂറായി ക്രമേണ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 14ലക്ഷത്തിലധികം അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. (അങ്കണവാടി വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഉദ്യാനം എന്നർത്ഥം.പലരും പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും അംഗനവാടി എന്നും,അത് തെറ്റാണ് )

#Provide food
#Pre-school Education
#Primary Health care
#Immunisation
#Health check-up
#Referal service എന്നിങ്ങനെ ആറു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ IMR-Infant Mortality Rate കുറക്കുകയാണ് ICDS Project. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗർഭിണികളും ICDS Stakeholder ആണ്.

ICDS കേരളത്തിൽ
1975ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേങ്ങര ബ്ലോക്കിലാണ് ICDS കേരളത്തിൽ ആദ്യം തുടക്കമിട്ടത്. കേന്ദ്രമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ സാമ്പത്തികസഹായം നൽകിവന്നത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന, പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 258 ICDS Block Project ലൂടെ 33,115 അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തുടക്കത്തിൽ SSLC വിജയിച്ച Worker ക്ക് ₹150, തോറ്റവർക്ക് ₹100,Helper ₹35 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു honorarium.ക്രമേണ കൂടി ക്കൂടി വർക്കർക്ക് 2015 ൽ ₹10,000 തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ₹12,000/വും ഹെൽപ്പർക്ക് ₹7000ത്തിൽ നിന്നും ₹7500 ഉം ലഭിക്കുന്നു.ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന സാമൂഹികപ്രവർത്തകർകൂടിയാണ്. ഓരോ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ സമൂഹ സ്പന്ദനം കൃത്യമായി അറിയുന്ന Intelligent Informers ആണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇവർ. ഓരോ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിപരമായി സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ. ഓരോ പഞ്ചായത്തീരാജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിരവധി നല്ല ജനപ്രതിനിധികൾ ഇവരിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ASHA(Accredited Social Health Activist)പ്രവർത്തകർ കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഈ വിഭാഗത്തിലെ വനിതകൾ പരിശീലത്തിലൂടെ ആർജിച്ച മികവ് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കും മുതൽകൂട്ടാണ്.

ICDS നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി,നഗരസഭ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സൂപ്പർവൈസർ ബ്ലോക്ക്‌ തലത്തിൽ CDPO(Child Development Project Officer) ജില്ലയിൽ programme officer എന്നിങ്ങനെ ശ്രേണിബന്ധം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.അങ്കണവാടി വർക്കർമാർക്കും സൂപ്പർവൈസറാകാൻ കഴിയും. PSC പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ 10വർഷ പ്രവർത്തന പരിചയക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് അവസരവുമുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ICDS പ്രവർത്തങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമുള്ളതുകൊണ്ട് CFLG -Child Friendly Local Governance ലൂടെ ദൃശ്യപരത അനുഭവേദ്യവുമാണ്.