ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ ആനിമേഷന്‍ ഗ്ലോബ്

437

Photobucket

ഗൂഗിളില്‍ തേരാപാരാ നടന്നപ്പം കണ്ടതാ, കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ആക്കാന്‍ വേണ്ടി ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി. നമ്മുടെ ബ്ലോഗിനോ സൈറ്റുകള്‍ക്കോ ഒരു കറങ്ങുന്ന ലോഗോ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും ഈ ടൂട്ടോറിയല്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ചുമ്മാ പരീക്ഷിക്കു.  ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പകരം അക്ഷരങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

പുതിയ ഒരു പേജ് തുറക്കുക. ട്രാന്‍സ്പേരന്റ് പേജ് ആവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ Ellipse tool സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്യുക.

ഒരു വൃത്തം വരക്കുക. കൃത്യമായ വട്ടം കിട്ടാന്‍ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി പിടിക്കുക. കളര്‍ ഇതില്‍ പ്രസക്തമല്ല. ഏത് കളറാണെങ്കിലും വൃത്തമായാല്‍ മതി എന്നു ചുരുക്കം.
ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം പണിയുണ്ട്. അതിനായി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലെന്‍റിംഗ് മോഡ് ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. ഗ്രേഡിയന്‍റ് ഓവര്‍ലി സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്യുക. ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് നല്‍കുക. ഗ്രേഡിയന്‍റ് കളര്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്‍കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇന്നര്‍ ഗ്ലോ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓകെ നല്‍കുക. ശേഷം ലയര്‍ പാലറ്റില്‍ ഒപാസിറ്റി 40% ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലയര്‍ ഉണ്ടാക്കണം.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലയര്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആദ്യം ലയര്‍ പാലറ്റില്‍ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ eye ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍‍വിസിബിള്‍ ആക്കുക. ശേഷം ബ്ലെന്റിംഗ് ഒപ്ഷന്‍സില്‍ പോയി ഗ്രേഡിയന്റ് ഓവര്‍ലി ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്രേഡിയന്റ് കളര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇന്നര്‍ ഗ്ലോ മുന്‍പുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് തന്നെ മതി. ഓകെ നല്‍കുക. ലയര്‍ പാലറ്റില്‍ ഒപാസിറ്റി 60 % ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇനി പുതിയൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലയര്‍ കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലയര്‍ പാലറ്റില്‍ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ eye ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍‍വിസിബിള്‍ ആക്കുക.  ബ്ലന്റിംഗ് ഒപ്ഷന്‍ ഓപണ്‍ ചെയ്ത് ഗ്രേഡിയന്റ് ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കളറിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. ഈ കളര്‍ ആണു നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തില്‍ വരിക. അതു കൊണ്ട് ഈ കളര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കാം.

ഇന്നര്‍ ഷാഡോ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് നല്‍കുക. ഓകെ നല്‍കുക. ലയര്‍ പാലറ്റില്‍ ഒപാസിറ്റി 100 % ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇനി ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന മാപ് ഇമേജ് ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. magic wand tool ഉപയോഗിച്ച് വെള്ള പ്രതലത്തില്‍ ക്ലിക്കുക. ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി പിടിച്ച് സെലെക്‍റ്റ് ആവാത്ത വെള്ള പ്രതലങ്ങളിലും ക്ലിക്കുക. ശേഷം select >>  inverse എന്നിടത്തു പോകുക. നമ്മുടെ മാപ് മാത്രം സെലെക്‍റ്റ് ആയി വരും. അതിനെ കോപി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിത്രത്തില്‍ പേസ്റ്റുക.
ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ മാപ് ലയറിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുക. സ്ഥാനം ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കാര്യം ലയറുകളുടെ പേരുകള്‍ കൂടി ചിത്രത്തിലെതു പോലെ സെറ്റുക. എന്നതാണ്.

ശേഷം layer mask ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് ചിത്രത്തില്‍ മാത്രമായി മാസ്ക് ഇടണം. അതിനായി ആദ്യം കീ ബോര്‍ഡില്‍ Ctrl ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി പിടിച്ച് ഷേപില്‍ ക്ലിക്കുക. അപ്പോള്‍ ഷേപ് (റൌണ്ട്) മാത്രം സെലെക്‍റ്റ് ആയി വരും. മാപ് ലയര്‍ (മാപ് ലയറുകള്‍ ഫോര്‍ഗ്രൌണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പേരു മാറ്റിയത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ) ഫോര്‍ഗ്രൌണ്ട് സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്ത് ലയര്‍മാസ്ക് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുക. അതു പോലെ തന്നെ മാപ് ലയര്‍ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടിലും ആവര്‍ത്തിക്കുക. അപ്പോള്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ ലഭിക്കും.
ഇനി ലയര്‍ മാസ്ക് അണ്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ചിത്രത്തിലേ 2ലയര്‍ പാലറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കു. ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന കളറിനുള്ളില്‍ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ രണ്ടാം ചിത്രത്തിലേതു പോലെ അണ്‍ലിങ്ക് ആവും.
ശേഷം ചിത്രത്തില്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോര്‍ഗ്രൌണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഷേപുകളും layer >> create clipping mask എന്നിടത്ത് പോയി ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക്ക് ഇടുക. അപ്പോള്‍ ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന കളറില്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ വരും.
Eye ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ലയറുകളും വിസിബിള്‍ ആക്കുക. ശേഷം ഫോര്‍ഗ്രൌണ്ട് മാപ് ലയര്‍ Edit >> Transform >> flip horizontal  പോകുക. അപ്പോള്‍ ചിത്രത്തിലേതു പോലെ ലഭിക്കും. window >> animation ഓപണ്‍ ചെയ്യുക. ആനിമേഷന്‍ വിന്റോയിലെ ന്യൂ ലയര്‍ ഐകണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ലയര്‍ ഉണ്ടാക്കുക. ആനിമേഷന്‍ വിന്റോയിലെ പുതു ലയര്‍ സെലെക്‍റ്റ് ചെയ്ത് മാപ് ഫോര്‍ഗ്രൌണ്ട് ലയര്‍ വലതു ഭാഗത്തേക്കും മാപ് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ലയര്‍ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും നീക്കുക.
ചിത്രത്തിലേത് പോലെ രണ്ട് ലയറുകളുടേയും എന്റുകള്‍ ചുവന്ന മാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്തലത്ത് വരുന്ന തരത്തില്‍ ആണു സൈഡിലേക്ക് നീക്കേണ്ടത്.
ആനിമേഷന്‍ വിന്റോയില്‍ Tween ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന വിന്റോയില്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പോലെ സെറ്റിംഗ്സ് നല്‍കുക. ശേഷം ആനിമേഷന്‍ വിന്റോയിലെ പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ഞെക്കി നോക്കു. ശുഭം. ഇനി സേവ് ചെയ്യണം. അതിനായി save Web and devices (Alt + shift + Ctrl + S) പോയി Gif ഫയല്‍ ആയി സേവ് ചെയ്യുക.

Photobucket

കൂടുതല്‍ ടൂട്ടോറിയല്‍‍സ് ഇവിടെ ഫസലുല്‍