നിങ്ങൾ അഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ, ആർത്തവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാശി മഹാകാളി എക്സ്പ്രസിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64 ആം നമ്പർ സീറ്റിനരികിൽ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക

142
Ann Palee
ചിത്രം കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളേണ്ടുണ്ണി , ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രമാണ് , പക്ഷെ ഇരിക്കുന്നത് കാശി മഹാകാളി എക്സ്പ്രസിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64 ആം നമ്പർ സീറ്റിലാണെന്നു മാത്രം. ഏതെങ്കിലും ഭക്തർ ഒരു യാത്രക്കിടെ ചെയ്ത താൽക്കാലികമായ ആരാധനയൊന്നുമല്ല , നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻറെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ വണ്ടിയിലെ സ്ഥിരസീറ്റാണിത്.
ഇതുവരെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യാ ഗവർമെന്റിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെയും ഒക്കെയാണെന്ന നെഗളിപ്പിൽ ഈ വണ്ടീല് കേറി ആരേലും ആ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കാം നോക്കരുതെന്ന് ചുരുക്കം. ആ സീറ്റിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പാട്ടുവെങ്കിൽ അതിനടുത്ത സീറ്റിലോ വേണോങ്കിൽ ആ കംപാർട്മെന്റിലോ ഒക്കെ കയറുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു സ്വയ അവലോകനം നടത്തുക.
Image result for temple in train
1 . നിങ്ങൾ ഒരു അഹിന്ദുവാണോ ?
2 . ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ തന്നെ കീഴ്ജാതിയാണോ ?
3 . നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായി, അധഃകൃതരായി മറ്റു ജാതിക്കാർ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ?
4 . വെയിലിൽ പണിയെടുത്തു കരുവാളിച്ച തൊലിയും വരണ്ടുണങ്ങിയ കണ്ണുകളും ഉള്ള മനുഷ്യനാണോ ?
5 . നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ആർത്തവദിനങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെപ്പോലുണ്ടാവുമോ?
6 . ഗർഭാസ്വസ്ഥതകളുള്ള, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ശർദ്ധിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണോ നിങ്ങൾ?
7 .കാഴ്ച്ചയിൽ സവർണ്ണനും പുരുഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മതാചാരങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളാണോ ?
8 . കാണുന്ന എല്ലാ ‘ഭഗവാൻ’ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും നമിക്കാൻ മടിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണോ നിങ്ങൾ?
Image result for temple in trainഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ‘അതെ’ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും നാടിന്റെയും സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി കാശി മഹാകാളി എക്സ്പ്രസിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64 ആം നമ്പർ സീറ്റിനരികിൽ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ഒരു ഗോധ്രയുടെ മുറിവുണങ്ങി വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇനി ദൈവാംശമാണ് അധികൃതർ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്ക് അറുനൂറ്റമ്പതു മീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് വികാരമാണ് ഒരു സീറ്റിനുള്ളിലെ അമ്പലം കൊണ്ടുണ്ടാവാൻ പോവുന്നത് ? ഒരു രാജ്യത്തെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നാൾ മുറിച്ചുവിറ്റിട്ടും മതിയായില്ല എന്നാണോ ?