1960-കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിമാനങ്ങളെക്കാൾ 10-20 % പതിയെ ആണ് ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്

887

Baiju Raju എഴുതുന്നു

വിമാനത്തിന്റെ വേഗത ഇനിയും കൂട്ടുവാൻ കഴിയില്ലേ ??

വിമാനം വളരെ വേഗത്തിൽ പോവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.
ജെറ്റ് എൻജിൻ ഉള്ള വിമാനം പറക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 78 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ! എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയിൽ കാര്യമായ വിത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് ?

* സത്യം പറഞ്ഞാൽ 1960-കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിമാനങ്ങളെക്കാൾ 10-20 % പതുക്കെ ആണ് ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് !

Baiju Raju

വിമാനത്തിന്റെ വേഗം ഏതാണ്ട് 1200 കിലോമീറ്റർ അഥവാ Sound barrier എന്ന വേഗത്തേക്കാൾ കൂട്ടുന്നതിൽ ചില പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ ആവറേജ് 1,235 km ആണ്. ഈ വേഗതയെ ആണ് Sound barrier എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ വേഗതയിൽ വിമാനം സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ അനുഭവപ്പെടാത്ത ചില പ്രത്യേക ബലം വിമാനത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറപ്പിച്ച ചില പൈലറ്റുമാരാണ് ആദ്യം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വിമാനം ശബ്ദ വേഗത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും വേഗം കൂടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി ! ഈ വേഗത മറികടക്കുവാൻ വളരെ അധികം ഊർജവും, പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത എയ്‌റോഡൈനാമിക്ക് ഷേപ്പും വേണം.

* വിമാനം ശബ്ദവേഗത്തേക്കാൾ പതുക്കെ പോവുമ്പോൾ വിമാനത്തിന്റെതന്നെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് ( pressure waves ) രക്ഷപെടുവാൻ സാധിക്കും.

* വിമാനം ശബ്ദവേഗത്തിൽ പോവുമ്പോൾ കട്ടി കൂടിയ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കില്ല.

* ഇനി വിമാനം ശബ്ദവേഗത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോവുമ്പോഴോ ? അപ്പോൾ ഈ കട്ടി കൂടിയ ശബ്ദ തരംഗത്തെയും തള്ളിനീക്കി ആയിരിക്കും വിമാനത്തിന് പോകേണ്ടി വരിക. അതിനാൽ വളരെ കൂടുതൽ ഊർജം വിമാനം ചെലവഴിക്കണം.

ശബ്ദ വേഗത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ധാരാളം വിമാനങ്ങൾ പണ്ടുമുതലേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവയൊന്നും യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ അല്ല.
ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺകോർഡ് വിമാനം ടിക്കറ്റു ചാര്ജും, മെയ്ന്റനൻസ് കോസ്റ്റും കൂടുതലായതിനാൽ നിർത്തലാക്കി.

ഇനിയും വിമാനത്തിന് കൂടുതൽ വേഗതയിൽ പോകണം എങ്കിൽ വായു കുറവുള്ള കൂടുതൽ ഉയരത്തിലൂടെ പോകണം.
പക്ഷെ.. കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പോയാൽ വിമാനത്തിന്റെ എൻജിനു കത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല.
അതിനാൽ വിമാനത്തിന് താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ, കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഇനിയും വേഗത കൂട്ടിയാൽ ചിലവു പല മടങ്ങു വർധിക്കും