ചാനലുകൾ കാണാതിരുന്നാൽ തന്നെ രക്ഷപെട്ടു മനസ്സമാധാനവും പ്രതിരോധശേഷിയും തിരിച്ചുകിട്ടും

0
54

Baiju Swamy

അടുത്ത രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച്ച കേരളത്തിൽ challenging phase ആയിരിക്കും എന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിതിയും ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ള depleted bed strength ഉം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ 50000 രോഗികൾ ഉള്ള എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ ഊഹിക്കാം. പൊതു ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തർ ആക്കുന്നത് ചാനലുകൾ ആണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. രാവിലെ ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ഒരു ശാന്തി കവാടത്തിൽ മൃതദേഹം ഇനി ഉൾകൊള്ളാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കേ വാർത്ത കൊടുത്തു കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മൊത്തത്തിൽ മരിച്ചത് 58 പേര് ആണെന്ന് ഓർക്കണം. പക്ഷേ പൊതു ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ആ വാർത്തയിൽ അനാവശ്യമായ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഫോടനാത്മക അവസ്ഥയിൽ അല്പം സംയമനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കച്ചോടം ഉദ്ദേശിച്ച് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കാട്ടി പൊലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇക്കാലത്ത് ഒരു ചാനൽ പൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ അത്രയും നാട് രക്ഷപെട്ടു എന്ന് കരുതെണ്ടി വരും.