ചെറിയ വലിയ മൃഗങ്ങള്‍

431

വീട്ടില്‍ മൃഗങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നവര്‍ കുറവല്ല. വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ആകാരം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അതിലെ ചില വമ്പന്‍മാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം

1.ജോര്‍ജ്- പൊക്കം 43 ഇഞ്ച്‌

01

2.ഉള്‍റിച് – ഭാരം 30 പൌണ്ട്

3.ഗോള്‍ഡി – നീളം 15 ഇഞ്ച്‌

4.റാല്‍ഫ് (മുയല്‍)- ഭാരം 50 പൌണ്ട്

5. സിയുസ് – പൊക്കം 44 ഇഞ്ച്‌

6.സാമി- ഭാരം 115 പൌണ്ട്

7.സോര്‍ബ – ഭാരം 343 പൌണ്ട്

8. ഗാരി – 112 പൌണ്ട്

9. ബാറ്റ് – ഭാരം 75 പൌണ്ട്

10.സ്റ്റിവി – നീളം 45 ഇഞ്ച്‌

Advertisements