പോലീസ് , കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ പരിചരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ജോലിക്കാർക്കും മാത്രമേ മുഴുവൻ ശമ്പളത്തിന് അർഹത പാടുള്ളൂ

32

Bay Area Salary Negotiation Tips, Advice and Career Coaching ...ബിനു ജോസ്

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ സർക്കാരിന്റെയും എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസറ്റ് ആണ് . സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരെ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടാവണമെന്നു മാത്രം . രാജ്യത്തു പല സംസ്ഥാങ്ങളിൽ പലതവണയായി തൊഴിൽ നിർത്തി സമരം ചെയ്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് സർക്കാരിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രാജി വെച്ച് പോകുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . പക്ഷെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പോലും , ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും രാജി വെച്ചതായി ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മരണം വരെ പൂർണ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലി രാജി വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യാ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചു കഴിവ് തെളിയിച്ചു ജോലിയിൽ കയറാനും അവിടത്തെ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനും മറ്റും , എല്ലാ വിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും സുഖ ലോലുപതയും ശീലമാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്കു സ്വയം നല്ല ബോധമുണ്ട് .

ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള നിരവധി പട്ടിണി മരണ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സരക്കാരിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചുപറിക്കുവാൻ ശക്തരായി ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് . ഫലമോ അവിടുത്തെ പൊതുജനം സ്ഥിരം പട്ടിണിയും അസുഖങ്ങളും ആയി ജീവിക്കുന്നു , അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു . ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല വിഭവ ശേഷി ഉള്ളതും , അവിടുത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനം സർക്കാരിന് പൊതു സ്വത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ലഭിച്ചുവരുന്നവയുമാണ് . പക്ഷെ ഇവിടെയെല്ലാം സർക്കാറിന്റെ വരുമാനം മുഴുവനും ഒരു വിഭാഗം അധികാര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വർഗത്തിന് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. അര്ജന്ററ്റീന റഷ്യ ഗ്രീസ് ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങി പൂർണമായും സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ടവയാണ് . ഇവിടെയെല്ലാം സർക്കാർ ഭാരിച്ച ശമ്പളങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുത്ത കടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ എത്തിച്ചത് . ഇവിടങ്ങളിൽ പോലും ശമ്പളങ്ങൾ പൂർണമായി നിന്ന് പോയിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി വിട്ടില്ല . അർജന്റ്റിനയിൽ ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം ശമ്പളങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനുണ്ട് എന്ന കടപ്പത്രം ആണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത് .

യുദ്ധം പോലുള്ള അസാധാരണ അവസരങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഏതു സർക്കാരിനും വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് കാരണമാണ് ഭരണഘടനകളിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആർട്ടിക്കിൾ 360 രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് . പരിധിയില്ലാതെ ശമ്പളം വെട്ടികുറയ്ക്കുവാനും എത്രകാലത്തേയ്ക്കു വേണമെങ്കിലും തൽസ്ഥിതി നീട്ടികൊണ്ടുപോകുവാനും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സർക്കാരിന് കഴിയും .( The provisions for declaring a financial emergency are mentioned in Article 360 of the Indian Constitution. According to this provision, the president can declare a proclamation for financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen which can affect the financial stability or the credit of India or any part of the Indian Territory. ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലും സമർത്ഥരായ അനേകം ചെറുപ്പക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയാം . അപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തിയാണ് . ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പട്ടിണി മരണം മുന്നിൽ കാണുകയാണ് . ഇവർ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാതെ മരിച്ചുപോയ്ക്കോളും എന്ന മിഥ്യാ ധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ വർഗത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നൽകുവാൻ കേരളത്തിലെ പൊതു ജനത്തെ ആകെ ഈടുവെച്ചു ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പലിശയിൽ കടമെടുക്കുകയാണ് സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിൽ എറ്റവും താഴ്ന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾഴാണ് ഈ കടമെടുപ്പ് . സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങൾക്കു മുഴുവൻ ശമ്പളവും ഈ ജോലി എടുക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിലും വേണം എന്ന് കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ശമ്പളങ്ങൾക്കും പെന്ഷനും ആയി വരുമാനത്തിന്റെ ചിലവാക്കുന്നത് 52 ശതമാനം ആണെന്നാണ് . എന്നാൽ ഇത് പലതും മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള കണക്കുകളല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുകയാണ്

സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള ചിലവുകൾ കൃത്യമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഫോം ബി 9 റൂൾ 7 ( Form B 9 rule 7 of Kerala Fiscal Responsibility rules 2005 ) പ്രകാരം 33190.90 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം ശമ്പളത്തിന് മാത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഇതിനു പുറമെ 21800 കോടി രൂപ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ഇവർക്ക് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഏകദേശം 3 ലക്ഷം കോടിയോളം വരുന്ന സർക്കാരിന്റെ കടത്തിൻറെ പലിശയെ പറ്റി പറയുന്നതേ ഇല്ല . ഇത് തന്നെ 22000 കോടിയിൽ അധികം വരുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും .
അതായത് 77000 കോടി രൂപ ഇത് വരെ . സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു വര്ഷം 12 മാസം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ 14 മാസത്തെ ശമ്പളം ആണ് വാങ്ങുന്നത് . ഒരു മാസത്തെ ലീവ് സറണ്ടർ , ഒരു മാസത്തെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നിവ . ഈ പണം ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു 5500 കോടി രൂപ അധികം വരുന്നു എന്ന് കാണാം . ഇതിനു പുറമെയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് യാത്രബത്തയും ഇങ്ങനെ അനേകം മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളുംനൽകുന്നത് . ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വകുപ്പുകൾക്കുമുള്ള ധനം പിന്നെയും പല പ്രൊജക്റ്റ്കൾക്കുള്ള ചെലവുകളുടെ പേരിൽ ഈ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ചിലവാക്കുന്നത് . ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷിവകുപ്പിന് ബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോടികളുടെ തുകയിൽ ഒന്നും തന്നെ കര്ഷകർക്കെത്തുന്നില്ല എന്നർത്ഥം . ഇങ്ങനെ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും കണക്കെടുത്താൽ ഏകദേശം ഈയിനത്തിൽ തന്നെ വർഷത്തിൽ 5000 കോടി രൂപയിൽ അധികം ചിലവ് വരും .

ആഡംബര കാറുകളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസിനു മുന്നിലും . കാൽ കോടിയിൽ അധികം വില വരുന്ന ഇന്നോവകൾ ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എറ്റവും പ്രിയം, വാഹനങ്ങളുടെ മൈന്റെനൻസ്‌ ,മാത്രം ആയിരക്കണക്കിന് കോടിയാണ് വരുന്നത്!! . വെറും 5 ഓ എട്ടോ വര്ഷം കഴിയുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ വണ്ടികളിൽ നാടുനീളെ സർക്കാരിന്റെ ചിലവിൽ ഇന്ധനം അടിച്ചു കറങ്ങുകയാണല്ലോ കൂടുതൽ നേരവും ഇതിനുള്ള ചിലവും നമ്മുടെ കാൻസർ മരുന്നിനു വരെ നികുതി ഈടാക്കി കണ്ടെത്തുന്നു . ആർഭാടമായ ഓഫീസുകൾ, എറ്റവും മുന്തിയ ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ , ഇവ നടത്തികൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ചിലവുകൾ മറ്റു അനേകായിരം കോടികൾ . കൃഷിക്കാരെ അറിയാത്ത ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്ബളം പറ്റുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ള ഏകദേശം സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള കോര്പറേഷനുകൾ പോലെ നടത്തുന്ന നൂറിൽ അധിക വൻകിട സ്ഥാപങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ . ശരാശരി സർക്കാർ ജീവനക്കാരേക്കാൾ അധികം ശമ്ബളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന മാനേജ്‌മന്റ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഒരുലക്ഷത്തി നാല്പത്തിനായിരത്തിൽ അധികം ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ!

ബജറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിത വരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചിലവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്താണ് അവർ ഇപ്പോഴും വെറും 50 ശതമാനമേ ശമ്പളങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പോകുന്നുള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് . കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായ്യിരം കോടിയോളം രൂപയായിരുന്നു . പക്ഷെ യഥാർത്ഥ വരുമാനും ഒരു ലക്ഷം പോലും എത്തിയില്ല . ഈ മാസത്തെ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനമാകട്ടെ വെറും 250 കോടി അതായത് കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്തു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറായിരം കോടിയോളം രൂപ !!.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ കാണാം ഏകദേശം 100 ശതമാനം വരുമാനം സർക്കാർ ചിലവൊഴിക്കുന്നതു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് . മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ചിലവുകൾ 40 ശതമാനത്തിനു താഴെ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർക്കു വളരെ ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്ക് വൻ തുകകൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുവാൻ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു അംശം കടം ചോദിക്കുംമ്പോൾ അതിനെ എറ്റവും എതിർക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ മഹാ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ നിലവാരമില്ലായ്‌മയും, ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മയും സമൂഹത്തിനു തുറന്നു കാട്ടുന്നവരാണ് , അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതു പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും.

ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുഴു ദരിദ്രത്തിലേക്കും പട്ടിണിയിലേക്കും വീഴുമ്പോൾ , പൊതുജനത്തിന് മുഴുവൻ അവകാശപ്പെട്ട നികുതി വരുമാനം ഒരു തൊഴിലും ചെയ്യാത്ത ഈ ദിവസങ്ങളിൽ , മനസാക്ഷിയുണ്ടെകിൽ ഇവർ നല്കണം. ഈ മാനജ്മെന്റ് അദ്ധ്യാപകർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാലറി ചലഞ്ചിൽ വെറും 17 ശതമാനം പേര് മാത്രം പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് സമര്ഥരാണെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് .
ഇപ്പോൾ പോലീസ് , കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ പരിചരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ജോലിക്കാർക്കും മാത്രമേ മുഴുവൻ ശമ്പളത്തിന് അർഹത പാടുള്ളൂ .