ഒരു സ്പൂണ്‍ എണ്ണ മതി ആയുസ്സ് മുഴുവനും വെളുത്തമുടിയെ കറുപ്പായി വച്ചിരിക്കും

0
423

വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്കാണ് നര. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അകാല നര പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് . സമൂഹത്തിൽ ഇതുകാരണം പലരും പരിഹാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഇതുകാരണം പലരും പല തരത്തിലുള്ള ഡൈ ഉപയോഗിക്കുകയും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി മുടി വേണ്ടി സ്പാ പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും പതിവാണ് . ഇത് വഴി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു . എന്നാൽ അധികമൊന്നും കഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുക്ക് മുടി കറുപ്പിക്കാൻ, അതിനായി വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം .അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.