Buffalo jumps…..മരണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്

Sreekala Prasad

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ നാട്ടുകാർ കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. . ഈ ആളുകൾ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായി മൃഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചു, കഴിയുന്നത്ര വേട്ടയാടിയ മൃഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, കിടക്ക എന്നിവയ്ക്കായി തൊലികൾ ഉപയോഗിച്ചു. മുടിയും വാലും കയർ ഉണ്ടാക്കാനും . പേശികളിൽ നിന്നുള്ള ഞരമ്പുകൾ ,നൂൽ പശ, വില്ലു ചരടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു. , എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശപ്പടക്കാനും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനും പാർപ്പിടമാക്കുന്നതിനും കൂട്ടവേട്ട ആവശ്യമായിരുന്നു. പോത്തുകളെ കൊല്ലാൻ തദ്ദേശീയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരുന്നു buffalo jumbs.

     ഇതിന് സമർത്ഥമായ സംഘടിതആസൂത്രണം, ഭാഗ്യം എന്നിവയാൽ, ചരിത്രാതീതകാലത്തെ വേട്ടക്കാർ ഒരു സമയം ഡസൻ കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു കൂട്ടം പോത്ത്കളെ പാറക്കെട്ടിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടുത്തി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി, ഒടുവിൽ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിച്ച് കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു രീതി. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ആസൂത്രണവും അക്ഷീണ ശ്രമവും ആവശ്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് ഒരു ഗ്രാമത്തിന് മാസങ്ങളോളം ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

Buffalo jumbs ന് ആദ്യ ദൗത്യം അനുയോജ്യമായ ഒരു പാറ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു നല്ല മേച്ചിൽപ്പുറത്തോടെ ആരംഭിച്ച് അരികിലേക്ക് പതുക്കെ ചരിഞ്ഞ് ഇരുപതോ അതിലധികമോ അടി ഉയരമുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നവയാണ് മികച്ച ജമ്പ് സൈറ്റുകൾ. അത്തരമൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും മരത്തിന്റെ കുറ്റികളും നിറച്ച് ‘ വി’ ആകൃതിയിൽ പാതയൊരുക്കി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങും.

ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ ചെന്നായുടെ രൂപം ധരിച്ച് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് കന്നുകാലികളെ കെണിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് പാറയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പോത്തുകൾ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, പാറകൾക്ക് പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് വേട്ടക്കാർ കാട്ടുപോത്തിനെ “V” ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ ആർപ്പുവിളിക്കുകയും തോൽ വീശുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൂട്ടത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കും. പോത്ത് കൂട്ടം പേടിച്ച് പാറക്കെട്ടിന്റെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങും . , മുന്നിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന കാലികൾ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കീലും പിന്നിലുള്ള വിറളി കൂട്ടത്തിന്റെ തള്ളിച്ചയിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വീഴ്ച ചില മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയും മറ്റുള്ളവയെ അവശരാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിജീവിക്കുന്നവരെ പിന്നീട് അവസാനിപ്പിക്കും. ഉടൻ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയുരിക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹത്തായ ദൗത്യം ആരംഭിക്കും. പുതിയ മാംസം കഴിക്കുമെങ്കിലും മിക്കതും ഉണക്കി പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി സൂക്ഷിക്കും. കാലിന്റെ വലിയ അസ്ഥികൾക്ക് ഉള്ളിലെ സമ്പന്നമായ മജ്ജയിൽ നിന്ന് , കൊഴുപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ തിളപ്പിക്കും. കശാപ്പ്, തൊലിയുരിക്കൽ, ഉണക്കൽ എന്നിവ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും, അവസാനം നാട്ടുകാർക്ക് ധാരാളം ഉണക്കിയ മാംസവും കിടക്ക, , കോട്ടുകൾ, സഞ്ചികൾ, പാർപ്പിടം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തൊലികളും ലഭിക്കും. മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും പാഴാകില്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വേട്ടയാടൽ 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സാമുദായിക സംഭവമായിരുന്നു, ഇത് 1500 CE വരെ നീണ്ടുനിന്നു, യൂറോപ്യന്മാർ കുതിരയും തോക്കുകളും കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ വർഷങ്ങളോളം ജമ്പ്സ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് പോത്തുകളെ വേട്ടയാടി. അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയും കായിക വിനോദത്തിനായി വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ​​പോത്ത്ക്കൂട്ടങ്ങൾ പതുക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ജമ്പ്സ് വേട്ടയാടൽ ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട രീതിയായി മാറി.

വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളം ഡസൻ കണക്കിന് ഇത്തരം കൂട്ട കൊല നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ പലപ്പോഴും റോക്ക് കെയ്‌നുകൾ, അസ്ഥി ശകലങ്ങൾ, കല്ല് ഉപകരണങ്ങൾ, സംസ്‌കരണ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. .ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയതും മികച്ചതുമായ സംരക്ഷിത സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹെഡ്-സ്മാഷ്ഡ്-ഇൻ ബഫല്ലോ ജമ്പ്. ഹൈവേ 785-ൽ കാനഡയിലെ ആൽബർട്ടയിലെ ഫോർട്ട് മക്ലിയോഡിന് 18 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി പ്രെയ്റിയിൽ നിന്ന് റോക്കി പർവതനിരകളുടെ താഴ്‌വര ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പാറയുടെ തന്നെ ഏകദേശം 300 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് 10 മീറ്റർ താഴ്‌വരയിലേക്ക് വീഴുന്നു. . കുറഞ്ഞത് 6,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അസ്ഥി നിക്ഷേപങ്ങൾ 12 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.ം

മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ ബഫല്ലോ ജമ്പ് സൈറ്റുകൾ മൊണ്ടാനയിലെ ഗലാറ്റിൻ കൗണ്ടിയിലെ മാഡിസൺ ബഫല്ലോ ജമ്പ്, കാസ്കേഡ് കൗണ്ടിയിൽ ഉൾം പിഷ്കുൻ, ഗ്ലേസിയർ കൗണ്ടിയിൽ Camp Disappointment, കൊളറാഡോയിലെ ഓൾസെൻ-ചബ്ബക്ക് മൊണ്ടാനയിലെ വ്യോമിംഗിലെ ക്രൂക്ക് കൗണ്ടിയിൽ വോർ ബഫലോ ജമ്പ് ടെക്‌സാസിലെ ബോൺഫയർ ഷെൽട്ടറും ചിലതാണ്. .

You May Also Like

ഉപയോഗിച്ച നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ

നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ, സ്മാർട്ട് മണി മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. ടവബിൾ ബൂം ലിഫ്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള…

ഇത് ബിവറേജിലെ ക്യൂവല്ല, ഹൽവ വാങ്ങാനുള്ള ക്യൂവാണ് ! ഏതാണാ ഹൽവ ? എന്താണതിന്റെ പ്രത്യകത ?

ലോകപ്രസിദ്ധമായ തിരുനെൽവേലി ഹൽവ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും? ഹൊ…!!! അത് മുന്നിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ വായിൽ കപ്പലോടിക്കാനുള്ള…

ഒന്നിലധികം ഹൃദയങ്ങളുള്ള മുതല ഐസ് ഫിഷ്

അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തെക്കൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോട്ടോതെനോയിഡ് മത്സ്യമാണ് മുതല ഐസ് ഫിഷ്

ഈ സ്ഥലനാമങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചു പണ്ടാരമടക്കും …

കൗതുകമുള്ള ചില സ്ഥലനാമങ്ങള്‍⭐ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ????ഒരുപക്ഷേ ചില സഞ്ചാരികളെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പേരിലെ…