ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സാഹസികമായി തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് എവിടെ ?

തേൻ​പേലെ തന്നെ വിസ്മയകരമാണ് അവ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന സാഹസികതയും.നേപ്പാളിലെ ഗുരംഗ് ഗ്രാമവാസികൾ തേൻ ശേഖരണത്തിൽ വിദഗ്​ധരാണ്. മനുഷ്യന് ചെന്നെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള മലകളിലും, കൊടുമുടികളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തേനീച്ചക്കൂടു കളിൽനിന്നും തേനെടുക്കലാണ് അവരുടെ ജോലി

ഒരു ബൾബ് മാറ്റിയിട്ടാൽ 16.5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും

1,500 അടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവർ കയറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാനാകുമോ? അതെ ഇത് സത്യമാണ്. ടവർ ക്ലൈമ്പർ കെവിൻ ഷ്മിറ്റ് ഒരു ബൾബ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പതിവായി ഇത് ചെയ്യുന്നു.

എന്തൊരു പെണ്ണാ ഇവൾ !! കരിന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിയായിരുന്നെങ്കിലോ ?!

ഇരു വശങ്ങളിൽ നിന്നും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയപ്പോഴും, സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്തെ മനോഹാരിത നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴും, ഭീമാകാരന്മാരായ ഷാർക്കുകൾക്കൊപ്പവും