Advertisements

രമേശിന്റെ തുണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എങ്ങനെ നടന്ന പയ്യനായിരുന്നു !

എടീ ശാന്തേ നീ അറിഞ്ഞോ അപ്പുറത്തെ രമേശിന്റെ തുണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്... നിന്നോട് ആരു പറഞ്ഞു ...? രമണി പറഞ്ഞു അവൾ കണ്ടെന്നു...
Advertisements

Recent Posts