കരയിൽ നടക്കുന്ന ചില മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്

വെള്ളത്തിന്‌ പുറത്തു കരയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മീനുകളെ ആണ് നടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവേ വിളിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരി മത്സ്യങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

എന്താണ് നെറ്റ് സീറോ ടാർഗറ്റ്? മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കാരണമെന്ത്?

കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാ വുന്ന നെറ്റ് സീറോ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട്, ഒരു രാജ്യം അതിന്റെ കാർബൺ എമിഷൻ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കും എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗൺ നഗരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഡേ സീറോ എന്താണ്?

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗൺ നഗരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഡേ സീറോ എന്താണ്? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…

കൗശലവും, കുടിലതയും ഒത്തു ചേർന്ന ‘ബിക്കിനി കില്ലർ’ – ദി സെർപ്പന്റ് – ചാൾസ് ശോഭരാജ് ടേപ്പ്സ് ഡിസ്കവറി പ്ലസ്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്

Vani Jayate ചാൾസ് ശോഭരാജിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കവറിയിൽ ‘ദി സെർപ്പന്റ് – ചാൾസ് ശോഭരാജ് ടേപ്പ്സ് ‘…

എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് ! അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ശാപവും

പറുദീസയിലെ പക്ഷികൾ പാസറിഫോംസ് എന്ന ക്രമത്തിലെ പാരഡിസൈഡേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് . കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യ ,…

ട്രീ മദർ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്‌ഥിതി പ്രവർത്തകയാര് ? വായിക്കാം ഒരു ത്യാഗോജ്ജ്വല സമരജീവിതം

കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകയും രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയുമായിരുന്നു നോബൽ സമ്മാനജേതാവായ വങ്കാരി മുത മാതായ് എന്ന വങ്കാരി…

ഭൂമി ഭാവിയിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന അതിമാരകമായ ദുരന്തങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നിലപാടുകളിലാണ്. സാബു ജോസ് (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) സ്ഥിരമായി…

ബെലുഗ എന്നാൽ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ വെളുത്തത്, വിസ്മയാവഹമായ ബെലൂഗ തിമിംഗലങ്ങളെ കുറിച്ച്

ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള തിമിംഗല വർഗ്ഗങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം എന്ന് കണക്കാക്ക പ്പെടുന്ന തിമിംഗല വർഗ്ഗമാണ് ബെലൂഗ തിമിംഗലം…

ഭൂമി ചുട്ടുപഴുക്കുന്നു, 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ 5 മടങ്ങ് വർധിക്കും

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം.. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ 5 മടങ്ങ് വർധിക്കും.. വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്..…

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജലമലിനീകരണ ദുരന്തങ്ങളും അവയുടെ കാരണവും

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, ജലമലിനീകരണ ദുരന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാലിന്യങ്ങൾ സമൂഹങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും…