പൂട്ടിയ കാള’ മുതൽ ‘കുറ്റിച്ചൂൽ’ വരെ; ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ ചരിത്രം

ചിഹ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറയ്ക്കുകയെന്നത് പാർട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം അവർ ചെയ്യുന്ന അഴിമതികളും മറ്റുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ വോട്ടർമാർ മറക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ മറ്റുള്ള മഹദ് വ്യക്തികളുടെ നന്മകൾ കൊണ്ട്, പലരുടേയും തിന്മകളെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

എങ്ങനെ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘കെട്ടിവെക്കുന്ന കാശ്’ പോകുന്നത്?

തോൽവിയുടെ മുറിവുകളിൽ കൊള്ളിവെക്കുന്ന മറ്റൊന്നുകൂടി ചിലപ്പോൾ ഗോദയിലിറങ്ങിയവരെ തേടിയെത്തും. അതാണ് ‘കെട്ടി വെക്കുന്ന കാശ്’ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ‘ഇലക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്’.

1957 ലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം ഏങ്ങനെയായിരുന്നു ? എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വിജയി ആര്?

ബംഗളുരുവിലെ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൈസൂരു പെയ്ന്റ് ആൻഡ് വാർണിഷ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് മായാ മഷി എത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മഷി നിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളത്

ഒരിക്കലും നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നിടത്തു നിന്നും വിജയകരമായി മാറിയ വോട്ടേഴ്‌സ് കാർഡിന്റെ ചരിത്രം

കള്ളവോട്ടും , ആൾമാറാട്ടവും തടയാൻ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന ആശയം 1957 ലാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നത്. എന്നാൽ, അത് പൂർണമായും യാഥാർഥ്യമായതാകട്ടെ 1994 ലും

തോൽക്കുന്നവർ എതിർക്കുന്ന, ജയിക്കുന്നവർ അനുകൂലിക്കുന്ന ഇവിഎം മെഷീനിൽ തിരിമറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ?

2014 ൽ എൻ ഡി എ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ കഥ മാറി. അത്രയും കാലം പരാതിപറഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് ഇ വി എമ്മുകൾ ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തതോടെ അഗ്നി ശൂദ്ധി വരുത്തി പരിപാവനമായതായി മാറി.പക്ഷേ അത്രയും കാലം പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നവർ പെട്ടന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ തുടങ്ങി.

ചില മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ഇപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ചില മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ഇപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…