ഇന്ന് മഹാശിവരാത്രി, എന്താണ് ശിവരാത്രിയുടെ ഐതീഹ്യം

ഹൈന്ദവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശൈവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് മഹാശിവരാത്രി അഥവാ ശിവരാത്രി. പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും…

നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കർമ്മത്തിൻ്റെ കടം നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്നുണ്ടോ? ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ..!!

നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കർമ്മത്തിൻ്റെ കടം നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ 5 അടയാളങ്ങൾ ഇതാ. നിങ്ങൾ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?…

വിശ്വാസപ്രകാരം പൂച്ച കരയുന്നത് നല്ലതാണോ? മോശമാണോ ?

പൂച്ച കരയുന്നത് നല്ലതാണോ? അത് മോശമാണോ? രാത്രിയിൽ പൂച്ച ഒരുപാട് കരയുന്നു. മിക്ക പൂച്ചകളും കുറച്ചുനേരം…