വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളിലെയും സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലെയും അഗ്നിബാധകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്

Sujith Kumar വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വ്യാപകമാകുമ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതുവരെ നല്ലൊരു…

M.8O – വീണുപോയ കരുത്തൻ

1981ലാണ് ബജാജ് കമ്പനി എം 50 എന്ന മോപെഡിനെ നിരത്തിലേക്കിറക്കുന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബജാജ് ബജാജ് ഇതിനെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച്

ഇന്നും പിള്ളേരുടെ ചങ്കാണിവൻ, ധോണിയല്ല, ആർ.ഡി 350

അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ബൈക്കായിരുന്നു ആർ‍.ഡി 350. രാജ് ദൂത് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ ഇറക്കിയിരുന്ന എസ്‌കോട്സ്