0 M
Readers Last 30 Days

വാത്സ്യായനന്റെ കാമസൂത്രം – പേരുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം

ബൂലോകം
ബൂലോകം
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
1330 SHARES
15962 VIEWS

വാത്സ്യായനന്റെ കാമസൂത്രം – പേരുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം.

Chandran Satheesan Sivanandan

കാമശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രശസ്തം വാത്സ്യായനന്റെ കാമസൂത്രം തന്നെയാണ്.പടിഞ്ഞാറൻ ലോകത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും കാമസൂത്രം തന്നെയാണെന്നുതോന്നുന്നു.പുരാതനയിന്ത്യൻ ശില്പികളുടെ ഭാവനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാമശാസ്ത്രസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്.കുക്കോകൻ അഥവാ കോകൻ്റെ രതിരഹസ്യവും,ജ്യോതിഋഷയുടെ പഞ്ചശഖ്യവും ഗുണകരയുടെ സ്മാരപ്രദീപികയും ജയദേവന്റെ രതിമഞ്ജരിയും ഭാനുദത്തയുടെ രസമഞ്ജരിയും കല്യാണമല്ലന്റെ അനംഗരംഗവും മറ്റും കാമശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്.

DDF 4 1

ഏ.ഡി.ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിലാണ് വാത്സ്യായനൻ കാമസൂത്രം രചിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിൽ തനിക്ക് മുന്നേ കാമശാസ്ത്രസംബന്ധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളെഴുതിയ ദത്തക,സുവർണനാഭ,ഘോടകമുഖ,ഗൊണർദിയ,ഗോണികപുത്ര,ചരായണ,കുചുമാരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രമാണങ്ങളും(ഇവയൊന്നും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല) തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ചേർത്താണ് തന്റെ രചനയെന്ന് വാത്സ്യായനൻ പറയുന്നുണ്ട്.

ഏഴ് അധികരണങ്ങളിലായി(parts)മുപ്പത്തിയേഴ് അദ്ധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമായ ലോകസുഖങ്ങൾ അഥവാ കാമം ( desire) എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനുഷ്യന് അനുഭവവേദ്യമാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.കാമസൂത്രത്തിന്റെ എൺപതുശതമാനവും തത്വചിന്താപരമായി ശരിയായതും ആരോഗ്യപരവുമായ സാമൂഹികവും ഒപ്പം സ്വകാര്യവുമായ ജീവിതം പിൻതുടരുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതുശതമാനത്തോളം ഭാഗത്ത് ആസ്വാദ്യകരവും ആരോഗ്യകരവുമായ ലൈംഗികരീതികൾ വിവരിക്കുന്നു.പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കാമസൂത്രത്തിലെ അധികരണങ്ങൾ
———————————————————
1.സാധാരണം(General consideration of the subject)
2.സാമ്പ്രയോഗികം(Of sexual union)
3.കന്യാസാമ്പ്രയുക്തകം(About acquisition of a wife)
4.ഭാര്യാധികാരികം(About a wife)
5.പരദാരികം(About the wives of others)
6.വൈശികം(About courtesans)
7.ഔപനിഷദീയം(On the means of attracting others to oneself)

ഒന്നാം അധികരണമായ “സാധാരണ”ത്തിൽ അഞ്ച് അദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്.ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഹൈന്ദവവിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അവ കരഗതമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കേണ്ട (പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ)അറുപത്തിനാല് കലകളേതൊക്കെയെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു.അടുത്ത അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ,പൗരൻ ദൈനംദിനജീവിതം എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം,സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം,ഏതൊക്കെ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം തുടങ്ങിയവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അവസാന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവിധതരം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം,സന്ദേശവാഹകരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം തുടങ്ങിയവ വിശദമാക്കുന്നു.

FFHF 3സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ അറുപത്തിനാല് കലകളേതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്തെന്നും വാത്സ്യായനൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ സ്വപുരുഷനാൽ അന്യദേശത്ത് വെച്ചുപോലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പട്ടാൽ ഈ കലകളിലെ നൈപുണ്യം അവളെ പരാശ്രയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും.ആ അറുപത്തിനാലുകലകളിൽ ചിലതിതാണ്.

1) സംഗീതം.
2)സംഗീതോപകരണപ്രയോഗം.
3)നൃത്തം.
4)എഴുത്ത്,ചിത്രരചന.
5)വർണ്ണസ്ഫടികങ്ങൾ തറയിൽ പതിപ്പിക്കൽ.
6)ചിത്രാലങ്കാരം.
7)ജലസംഭരണം.
8)തുണി,പല്ല്,തലമുടി തുടങ്ങിയവയിൽ നിറം പിടിപ്പിക്കൽ.
9)പാചകം.
10)കമ്മൽ നിർമ്മാണം.
11)സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.
12)തയ്യൽ
13)പുഷ്പാലങ്കാരം
14)പൂജയ്ക്ക് അരിയും പൂവും ഒരുക്കൽ.
15)അഭിനയം.
16)അനുകരണകല.
17)അക്ഷരശ്ളോകം.
18)ആശാരിപ്പണി.
19)പൂന്തോട്ടപരിപാലനം.
20)പച്ചകുത്തൽ.

തുടങ്ങി അറുപത്തിനാല് കലകൾ ഒരു സ്ത്രീ അഭ്യസിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീവിതവിജയത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വാത്സ്യായനൻ പറയുന്നത്.പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗമായ (അധികരണം)സാമ്പ്രയോഗികത്തിൽ പത്തദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആലിംഗനം,ചുംബനം,നഖച്ഛേദ്യം,സംവേശനം തുടങ്ങി വിവിധ സുരതരീതികളും പലനാടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കുന്നു.

ഇതേ ഭാഗത്താണ് സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ അവരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ആകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത്.സ്ത്രീകളെ മാൻപ്രകൃതി,വാജിനി(പെൺകുതിര)പ്രകൃതി, ആനപ്രകൃതി ഏന്നും പുരുഷന്മാരെ മുയൽ,കാള,കുതിര പ്രകൃതികളെന്നും തരം തിരിക്കുന്നു.
മൂന്നാംഭാഗമായ കന്യാസാമ്പ്രയുക്തകത്തിൽ സർക്കാർ സ്ത്രീപുരുഷയാകർഷണം,യോഗം,വിവാഹം തുടങ്ങിയ വിവരിക്കുന്നു.ഭാര്യയാക്കാനായി പെൺകുട്ടിയെ തേടുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വാത്സ്യായനൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്.

1.പതിഞ്ഞ മൂക്കുള്ളവൾ.
2.ഒളിച്ചുവെയ്ക്കപ്പെട്ടവൾ.
3.നാസികാഗ്രം ഉയർന്നവൾ.
4.പുരുഷപ്രകൃതിയായവൾ.
5.മോശമായ നാമധേയമുള്ളവൾ.
6.കൂനുള്ളവൾ.
7.നെറ്റിയുന്തിയവൾ.
8.കഷണ്ടിയുള്ളവൾ.
9.വളഞ്ഞ തുടയുള്ളവൾ.
10.ശുദ്ധിയില്ലാത്തവൾ.
11.മറ്റൊരാൾ അശുദ്ധമാക്കിയവൾ.
12.വികൃതരൂപിയായവൾ.
13.രോഗിയായവൾ.
14.സുഹൃത്തായിരുന്നവൾ.
15.സഹോദരിയായി കരുതിയിരുന്നവൾ.

images 5അതുപോലെ നക്ഷത്രനാമമുള്ളവൾ,നദീനാമമുള്ളവൾ,വൃക്ഷത്തിന്റെ നാമമുള്ളവൾ തുടങ്ങിയവരേയും വിവാഹത്തിനായി പരിഗണിക്കരുതത്രേ.മൂന്നാംഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പുതുതായി വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്നുദിവസങ്ങളിൽ പുരുഷൻ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം ശയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ തറയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങണം ഒപ്പം ഉപ്പും പുളിയുമുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം. മൂന്നാംനാൾ മുതൽ ഒരാഴ്ച വധൂവരന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും, സംഗീതസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുളിക്കുകയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും വേണം. പത്താംനാൾ മുതൽ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസമാർജ്ജിക്കാനായി മധുരഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും വളരെ സൗഹൃദമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും ശ്രമം ആരംഭിക്കണം.ഒരു കാരണവശാലും അവളിൽ ഭയവും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്.ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കാമപൂർത്തിക്കായി സ്ത്രീയെ സമീപിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൾ ലൈംഗികതയെ ഭയപ്പെടാനും വെറുക്കാനും ആരംഭിക്കും ചിലപ്പോൾ പുരുഷവർഗ്ഗത്തെ മൊത്തം അവൾ വെറുത്ത് പുരുഷവിദ്വേഷിയായി മാറിയെന്നും വരും. തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയെ ആദ്യമായി സ്പർശിക്കേണ്ടത് ,ആലിംഗനം ചെയ്യേണ്ടത്, ചുംബിക്കേണ്ടത്…തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

നാലാം ഭാഗമായ ഭാര്യാധികാരികത്തിൽ ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധവും കടമകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അഞ്ചാംഭാഗമായ പരദാരികത്തിൽ അന്യഭാര്യമാരുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആറാംഭാഗമായ വൈശികത്തിൽ ഗണികകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദത്തക എന്ന പാടലീപുത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിദൂഷിയുടെ രചനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിശദീകരണം നടത്തുന്നത്.അവസാനത്തെ ഭാഗമായ ഔപനീഷദീയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഒരാൾ തന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കണം എന്നകാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LATEST

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന്

‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന് വാഴൂർ ജോസ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. “ആവാസവ്യൂഹം” എന്ന

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന്

‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന് വാഴൂർ ജോസ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. “ആവാസവ്യൂഹം” എന്ന

ടിന്റോ ബ്രാസ് ന്റെ മിക്ക സിനിമകളും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃതമായിരിക്കും പുരുഷൻ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമയായിരിക്കും

ഇറോട്ടിക് സിനിമകളുടെ അപ്പോസ്തലൻ : ടിന്റോ ബ്രാസ് Anish Arkaj ആദ്യകാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’

‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’ തുടങ്ങി. ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി കരീന കപൂർ

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി

രജനികുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ധനുഷ് പണിത 150 കോടിയുടെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗാംഭീര്യം !

നടൻ ധനുഷ് 150 കോടി മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന ‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി

‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന “പഞ്ചവത്സര

തൻ്റെ ജൻമദിനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ക്രീസിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി റിട്ടയർഡ് ഹർട്ട് ആയി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയ ഫിലിപ് ഹ്യൂസ്

2014 നവംബർ 25 ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ടൂർണമെൻറിലെ തങ്ങളുടെ പത്താം മത്സരത്തിനായി സതേൺ

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നുവെന്ന് താരം

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം

നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ ഒരുക്കുന്ന ‘കോളാമ്പി’; ട്രെയിലർ

തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ നായിക നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ

എന്തു കൊണ്ട് അവിഹിതം ?

ഭാര്യയുടെ അവിഹിതബന്ധത്തിൽ മനംനൊന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിസ്‌ലാന്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാസി ആത്മഹത്യ

സൽമാനുമായുള്ള വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലായിരിക്കുന്നത്

90കളിൽ സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണയുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു !

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണായുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു

സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്‌ എന്നറിയാമോ ?

പരസ്‌പരമുള്ള തഴുകലും തലോടലുമെല്ലാം സെക്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. എന്നാല്‍ സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്തചില

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിന്റെ കുറിപ്പ്

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ

മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൂക്കിയിട്ടും മരിക്കാത്ത അപൂർവ്വ കുറ്റവാളി, ജോസഫ് സാമുവൽ, ഇക്കഥ മലയാള സിനിമയായ ‘ദാദ സാഹി’ബിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്

ജോസഫ് സാമുവൽ എന്ന കുറ്റവാളിയോടു തൂക്കുകയറും തോറ്റു! Chandran Satheesan Sivanandan കഥ

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, നിങ്ങളറിയാത്ത കാരണം !

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ നമ്മിൽ പലരും പല ദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും

മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സൈജു ശ്രീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഫൂട്ടേജ് “ന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ

“ഫൂട്ടേജ് “അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ. മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരൻ

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കോടതിവിധികളിൽ വന്നുചേരുന്ന

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ സ്മൃതി ഇറാനി, സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ രസകരമായ പ്രണയകഥ അവരുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ നടിയും മന്ത്രിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനി വിജയിയായ നടിയും

വെസ്റ്റിന്റീസ് ക്യാപ്ടനായിരുന്ന വിവിയൻ റിച്ചാർഡുമായുള്ള ‘അവിഹിത ബന്ധ’ത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ച കഥ ബോളിവുഡ് നടി നീനാഗുപ്ത തുറന്നു പറയുന്നു

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ബോളിവുഡ് നടി നീന

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ജോലി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അസംബന്ധ ചോദ്യത്തിൽ ഐശ്വര്യ റായ് രോഷാകുലയായി

ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഐശ്വര്യ റായ് ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രതികരിച്ചതെന്ന്

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘ഹിഗ്വിറ്റ’ ട്രെയ്‌ലർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട “ഹിഗ്വിറ്റ” ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ സാഹിത്യ

റീമേക്കുകൾ പടക്കംപോലെ പൊട്ടിയിട്ടും അക്ഷയ്കുമാറിന് കുലുക്കമില്ല, അടുത്തത് സൂര്യ നായകനായ ‘സുരാറായി പോട്രൂ’ വിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക്

അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ‘സുരാറായി പോട്രൂ ‘ ഹിന്ദി റീമേക്ക് ! ടൈറ്റിൽ റിലീസിന്

അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി ആറു വര്ഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന്‍ എന്ന പതിനാറുകാരനെ എന്തു മാനസിക തലത്തില്‍ എത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം

എഴുതിയത് : ബി.ജി.എന്‍ വര്‍ക്കല കടപ്പാട് : മികച്ച അന്താരാഷ്‌ട്ര സിനിമകൾ (MAC)

സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

സ്ത്രീകൾ സ്വയംഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ, അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ

സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന സംവിധായകൻറെ മരണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും മകൻ നടത്തുന്ന യാത്രകളും കണ്ടെത്തലുമാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാജീവ് നാഥിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, അനൂപ് മേനോൻ, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു. പനിയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

ടൊവിനോ തോമസ്, റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നീലവെളിച്ചം’ ഏപ്രിൽ 21 ന്

” നീലവെളിച്ചം “ഏപ്രിൽ 21-ന് പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ ടൊവിനോ തോമസ്,റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ

ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് സിനിമാലോകത്ത് ഞെട്ടലും കൗതുകവും ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് വാർത്തകൾ..!

Moidu Pilakkandy ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന്

അമേരിക്കയിൽ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ കൊന്ന യുവാവിന്റെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ മസ്‌തികത്തിൽ തെളിഞ്ഞ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി

ഡോ. ഫഹദ് ബഷീർ ഓഗസ്റ്റ് 1,1966, ചാൾസ് വൈറ്റ്മാൻ എന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ

ലോകത്തു ഇത്രയുംപേർ കൊല്ലപ്പെടാനും ഇത്രയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കാനും കാരണമായ മറ്റൊരു ലോഹം ഇല്ല, എന്നാൽ സ്വർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മഞ്ഞ നിറം സ്വാഭാവികമായി ഉള്ള ഒരേയൊരു ലോഹം

ഒരു അഭയാർത്ഥി കുടുംബത്തിന്റെ തലചായ്ക്കാനൊരിടം തേടിയുള്ള യാത്രയുടെ ഭാവതീവ്രമായ ചിത്രീകരണമാണ് “തുരുത്ത് “

സമൂഹം നിരാകരിക്കുകയും നാടു കടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു അഭയാർത്ഥി കുടുംബത്തിന്റെ തലചായ്ക്കാനൊരിടം തേടിയുള്ള

ക്ലാസ്സിക്, എപിക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നൊരു കിടിലൻ ക്ലാസിക്

Mohammed Farry SPOILER ALERT!! ക്ലാസ്സിക്, എപിക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ

സ്ത്രീകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെക്‌സ് പൊസിഷനുകളേതാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

സ്ത്രീകള്‍ സെക്‌സ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷേ, ഇവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെക്‌സ് പൊസിഷനുകളേതാണെന്ന്

ദി ട്രൂത്തിന്റെ 25 വർഷങ്ങൾ, മലയാള സിനിമയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലറുകൾക്കിടയിൽ ദി ട്രൂത്തിന്റെ തട്ട് താണ് തന്നെയിരിക്കും

Bineesh K Achuthan   വന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ മലയാളിക്ക് ട്വിസ്റ്റില്ലാതെ പടം കാണാൻ

നിരവധി പ്രത്യേകതകളും, മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരും ഒത്തുചേരുന്ന ചരിത്രമാണ് സഞ്ജീവ് ശിവന്റെ ഒഴുകി ഒഴുകി ഒഴുകി

‘ഒഴുകി ഒഴുകി ഒഴുകി’, സഞ്ജീവ് ശിവന്റെ ചിത്രം നിരവധി പ്രത്യേകതകളും, മികച്ച സാങ്കേതിക

കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വസ്തു പോയാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും?

കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വസ്തു പോയാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും? അറിവ്

കലാഭവൻ ഷാജോൺ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് സി.ഐ.ഡി. രാമ ചന്ദ്രൻ . റിട്ട. എസ്.ഐ. ഏ.ഡി.1877

കലാഭവൻ ഷാജോൺ’ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് സി.ഐ.ഡി. രാമ ചന്ദ്രൻ

സ്വന്തം സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ ഇത്രയും പോസിറ്റീവായി അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധായകൻ ഉണ്ടോ ?

Ashish J സ്വന്തം സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും അതുപോലെ സിനിമകൾക്ക് നേരെ വന്നിട്ടുള്ള

“ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, നനഞ്ഞ ചന്ദ്രിക സോപ്പുപോലെ…” ‘വെള്ളരിപട്ടണം’ ട്രെയിലർ

‘വെള്ളരിപട്ടണം’ ട്രെയിലർ മാര്‍ച്ച് 24ന് തീയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ”വെള്ളരിപട്ടണം ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ

“ബൈനറി” എന്ന സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി ഹരിചരൺ ആലപിച്ച “പോരു മഴമേഘമേ “എന്ന ഗാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു

Shanavas Kannanchery “ബൈനറി” എന്ന സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പിന്നണിഗായകൻ ഹരിചരൺ ആലപിച്ച “പോരു

“ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത മീനയ്ക്കും വിവാഹമോചനം നേടിയ ധനുഷിനും ശാരീരികാവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ പരസ്പരം വിവാഹിതനാകും”

“ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത മീനയ്ക്കും വിവാഹമോചനം നേടിയ ധനുഷിനും ശാരീരികാവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ പരസ്പരം വിവാഹിതനാകും”

നൂറും, ഇരുനൂറും ദിവസം ഓടിയിരുന്ന സിനിമകൾ ഓൺലൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ സിനിമാമേഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?

പണ്ട് തീയേറ്ററിൽ നൂറും, ഇരുനൂറും ദിവസം സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ സിനിമകൾ

കാർത്തിക് രാമകൃഷ്ണൻ, നൈനിത മരിയ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഗോകുൽ രാമകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘താരം തീർത്ത കൂടാരം’

‘താരം തീർത്ത കൂടാരം’ വിഷുവിന് കാർത്തിക് രാമകൃഷ്ണൻ, നൈനിത മരിയ എന്നിവരെ പ്രധാന

സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ, കുമ്പസാരം, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം അനീഷ് അൻവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് “രാസ്ത”

“രാസ്ത” ഓൺ ദി വേ “മസ്കറ്റിൽ പൂർത്തിയായി. ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ്‌ ഗ്രൂപ്പിന്റെ

സീരിയലില്‍ ‘ഐപിഎസു’കാരിയാകാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമകള്‍ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്ന് അവന്തിക

നടിയും മോഡലുമാണ് പ്രിയങ്ക മോഹൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അവന്തിക മോഹൻ. യക്ഷി, ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി

ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിഭയും കൊണ്ടു തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനിൽ തന്റെതായ ഇടം വെട്ടിപിടിച്ച പെണ്ണൊരുത്തി

Sanalkumar Padmanabhan ഷാർജയിലെ മണൽകാറ്റിനെ തോൽപിച്ച കൊടുങ്കാറ്റായി അവതരിച്ചു ടീമിനു കോക്ക കോള

‘നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീണിട്ടും മരിക്കാത്തയാൾ പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടി വീണു മരിച്ചു’, പത്ത് അസാധാരണ മരണങ്ങളുടെ കഥ

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി പത്ത് അസാധാരണ മരണങ്ങളുടെ കഥ 👉 ഇവർ,

റഹീം അമീറയും

രാഗീത് ആർ ബാലൻ റഹീം അമീറയും ചില സിനിമകളിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളും രംഗങ്ങളും

അന്ധനായ നായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കഥപറയുന്ന ചിത്രം ‘ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ്’ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ ഓഡിയോ ചലച്ചിത്രം

ലോകസിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അന്ധനായ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കഥപറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഓഡിയോ ചലച്ചിത്രമാണിത്.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ – മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ടീം വീണ്ടുമൊന്നിക്കുന്നു; പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ – മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ടീം വീണ്ടുമൊന്നിക്കുന്നു; പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു.