പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾ

3998

നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ,ലോകത്ത് എന്ത് മാത്രം ദുരന്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു ,ഇതിനെ മാത്രം ആരും കൊണ്ട് പോകുന്നിലല്ലോ എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും നമ്മൾ സഹികെട്ട് കഴിയുമ്പോഴോ ,ആരെങ്കിലും അത്രമേൽ ശല്യമായാല്ലോ ഒക്കെയാണ് ഈ നിലയിൽ പറഞ് പോവാറുള്ളത്. ആ മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോവുന്നത്.!

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ പാസായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമൊട്ടാക്കെ പ്രതിഷേധമിരമ്പുകയാണ്..! ഈ സമരം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു..! അന്തർദേശീയ രംഗത്തെ വലിയ സംഘടനകളും ,വ്യക്തികളും ഒക്കെ തന്നെ
വർഗീയധ്രുവീകരണം തീവ്രമാക്കി രാഷ്ട്രീയനേട്ടമുണ്ടാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ഈ ബില്ലിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു.

Image result for citizenship amendment bill"പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഗൗരവമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ബിൽ പാസ്സായതിന് ശേഷം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങളും ,ബില്ലിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ വിലയിരുത്തുകയാണ്…! സഭയുടെ മനുഷ്യവകാശ സംഘടന പുറത്തിറകിയ പ്രസ്താവന ചുവടെ.

UN Human Rights

യുണൈറ്റഡ് സ്റേററ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്റെർനാഷണൽ റിലിജിയസ് ഫ്രിഡം പുറത്തിറകിയ പ്രസ്ഥവനയിൽ അഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് അടക്കം യു.എസിൽ വിലക്കേർപ്പെട്ടുത്തുമെന്ന് രേഖപ്പെട്ടുത്തുകയുണ്ടായി .
പ്രസ്ഥാവന ചുവടെ

(Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:  Jeremy Laurence

Location: Geneva

Date: 13 December 2019

Subject: India

We are concerned that India’s new Citizenship (Amendment) Act 2019 is fundamentally discriminatory in nature.

The amended legislation seeks to expedite citizenship for religious minorities – naming specifically only Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians – fleeing persecution in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who have been resident before 2014. But it does not extend the same protection to Muslims, including minority sects.

The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law enshrined in India’s constitution and India’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention for the Elimination of Racial Discrimination, to which Indian is a State party, which prohibit discrimination based on racial, ethnic or religious grounds.  Although India’s broader naturalization laws remain in place, these amendments will have a discriminatory effect on people’s access to nationality.

All migrants, regardless of their migration status, are entitled to respect, protection and fulfilment of their human rights. Just 12 months ago India endorsed the Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration, which commits States to respond to the needs of migrants in situations of vulnerability, avoiding arbitrary detention and collective expulsions and ensuring that all migration governance measures are human rights-based.

While the goal of protecting persecuted groups is welcome, this should be done through a robust national asylum system that is premised on the principle of equality and non-discrimination, and which applies to all people in need of protection from persecution and other human rights violations, with no distinction as to race, religion, national origin or other prohibited grounds.

We understand the new law will be reviewed by the Supreme Court of India and hope it will consider carefully the compatibility of the law with India’s international human rights obligations.

In the meantime, we are concerned at reports that two people have died and many including police officers have been injured in the Indian states of Assam and Tripura as people protest against the Act. We call on the authorities to respect the right to peaceful assembly, and to abide by international norms and standards on the use of force when responding to protests. All sides should refrain from resorting to violence.)

USCIRF

USCIRF Raises Serious Concerns and Eyes Sanctions Recommendations for Citizenship (Amendment) Bill in India, Which Passed Lower House Today

The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) is deeply troubled by the passage of the Citizenship (Amendment) Bill (CAB), originally introduced by Home Minister Amit Shah, in the Lok Sabha (the lower house of the Indian Parliament) given the religion criterion in the bill. The CAB will now move to the Rajya Sabha (Indian Parliament’s Upper House). If the CAB passes in both houses of parliament, the United States government should consider sanctions against the Home Minister and other principal leadership.

The CAB enshrines a pathway to citizenship for immigrants that specifically excludes Muslims, setting a legal criterion for citizenship based on religion. The CAB is a dangerous turn in the wrong direction; it runs counter to India’s rich history of secular pluralism and the Indian Constitution, which guarantees equality before the law regardless of faith. In conjunction with the ongoing National Register of Citizens (NRC) process in Assam and nationwide NRC that the Home Minister seeks to propose, USCIRF fears that the Indian government is creating a religious test for Indian citizenship that would strip citizenship from millions of Muslims.

The Lok Sabha first passed the CAB in January 2019, but due to protests, the government withdrew it before it could be voted on by the Rajya Sabha. Both houses of parliament must ratify a bill before it can become law. The BJP included the passage of the CAB as part of its manifesto released ahead of its overwhelming electoral victory in May 2019.

ലോകത്തെ 60 ത്തിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റെർനാഷണൽ മൈനോരിറ്റി റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതി ശക്തമായാണ് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാം തരം പൗരൻമാരെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അപലപിച്ചത്.

Int.Minority RightsGroup

MRG condemns passing of the Citizenship Amendment Bill, calls on the Indian government for its repeal

Minority Rights Group International (MRG) condemns the passage of a new Citizenship Amendment Bill by India’s Parliament which introduces a discriminatory regime of citizenship based on religion, disproportionately impacting the country’s Muslim minority.

‘The changes introduced by the Citizenship Amendment Bill are in violation of both the secular framework of India’s Constitution, as well as human rights law,’ says Claire Thomas, Deputy Director of MRG. ‘Religious minorities across South Asia  face serious persecution and efforts to avail them protection are laudable, yet the selective and discriminatory nature of this Bill sets a dangerous precedent. The Government of India has weaponised the language of minority rights in a way that excludes Muslims and is both provocative and divisive.’.

Passed on Wednesday (11 December), the Citizenship Amendment Bill makes a number of changes to the Citizenship Act, 1955, including availing “illegal migrants” a path to Indian citizenship through naturalisation. Ostensibly framed as an effort to protect persecuted minorities, application of this new provision is restricted to “any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014”.

Critically, the amendment makes no mention of neighbouring countries where minorities have recently faced serious human rights violations, such as Sri Lanka or Myanmar, where Rohingya Muslims have been subject to ethnic cleaning and genocide. The bill also excludes Muslim refugees from the designated countries for no clear reason other than their religion, given the well-documented persecution of those such as Ahmadiyyas and Shi’a in Pakistan.

‘By legally sanctioning discrimination on the basis of religion, this move sends a clear message of exclusion to India’s Muslims’ says Thomas. ‘If the authorities in India are truly interested in protecting religious minorities, then they should demonstrate this by ensuring India’s own longstanding Muslim minority community can live peacefully and enjoy their full rights, including citizenship.’

In August, the widely criticized National Register of Citizens (NRC) process was completed in the Northeastern state of Assam, leaving 1.9 million people at risk of statelessness. It has been followed by a proposal to conduct a countrywide National Register of Indian Citizens. By dividing populations on the basis of religion, and availing expedited citizenship to non-Muslims, the amendments to the Citizenship Act further exacerbate the divisive dynamics of the National Register of Citizens, increasing the potential disenfranchisement of Muslims in India.

‘Considered alongside recent developments, including the disastrous National Register of Citizens (NRC) process in Assam and the proposal to spread that process across the country, this has instilled a sense of fear amongst India’s largest minority group’, adds Thomas.

ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് ആനെസ്റ്റി ഇന്റെർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട്.

Amnesty India

The Citizenship (Amendment) Bill passed yesterday by the Indian Parliament legitimises discrimination on the basis of religion and stands in clear violation of the Constitution of India and international human rights law, Amnesty India said today.

The Bill, while inclusionary in its stated objective, is exclusionary in its structure and intent. It amends the Citizenship Act of 1955 to enable irregular migrants to acquire Indian citizenship through naturalisation and registration. However, it restricts the eligibility to only Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before 31 December 2014. The Bill also reduces the requirement of residence in India for citizenship by naturalisation from 11 years to 5 years for these particular communities.

“Welcoming asylum seekers is a positive step, but in a secular country like India, slamming the door on persecuted Muslims and other communities merely for their faith reeks of fear-mongering and bigotry. The amendments are completely oblivious to the nature and scale of persecution faced by minorities in the neighbouring region. They also run absolutely foul of India’s international obligations under the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. The amendments also run counter to Article 14 of the Constitution of India that guarantees the right to equality to every person and protects them from discrimination on the inherent grounds of religion, race, caste, sex or place of birth”, said Avinash Kumar, Executive Director of Amnesty India.

In addition, the amendments exempt these particular communities from the application of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and Foreigners Act, 1946 that provide for prosecution and detention of irregular migrants and foreigners. Subjecting one set of asylum seekers to detention and exempting others contravenes Article 21 which protects every person from arbitrary deprivation of liberty.

Furthermore, in addition to Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, India also shares its borders with Bhutan, Myanmar, Nepal and Sri Lanka and other countries. But the amendments do not bring Sri Lankan Tamils under its purview, who form the largest refugee group in India and have been living in the country for over three decades. The amendments also do not include Rohingya Muslims of Myanmar, who have been described as the ‘world’s most persecuted minority’ by the United Nations. It further ignores the plight of the Ahmadiyyas of Pakistan, Bihari Muslims of Bangladesh and Hazaras of Pakistan who have suffered systematic persecution over years. The exclusion of these communities shows the bias of the government.

Besides adversely impacting the refugees and asylum seekers, the amendments also impinge on the human rights of Indian citizens, particularly Muslims. The Government of India is all set to start a nation-wide National Register of Citizens (NRC) which will document the citizenship of more than 1.3 billion people in the country. This exercise was recently concluded in Assam which resulted in the exclusion of more than 1.9 million people. Facing backlash from the Hindus and indigenous communities who were excluded from the NRC, the Bharatiya Janata Party (BJP), which is the ruling party in Assam and the centre, rejected the findings of the NRC. On 2 October 2019, touting the Citizenship (Amendment) Bill to be a tool of protection against exclusion from the NRC, the Union Home Minister, Amit Shah said, “I want to assure all Hindu, Sikh, Jain, Buddhist and Christian refugees that you will not be forced to leave India. Don’t believe rumours. Before NRC, we will bring the Citizenship (Amendment) Bill, which will ensure these people get Indian citizenship. They will enjoy all the rights of an Indian citizen.” In a later speech, he added, “We will selectively throw out all infiltrators and this task [NRC] will be undertaken by the BJP before 2024″.

“The Government of India denies any form of discrimination but the amendments clearly weaponise the NRC process against Muslims. It is difficult to view the Citizenship (Amendment) Bill in isolation and not look at the larger picture where both the amendments and the NRC may deprive minorities of their citizenship in India. The amendments also set a dangerous shift in the way citizenship will be determined in India. Worryingly, they also stand to create the biggest statelessness crisis of the world causing immense human suffering”, said Avinash Kumar.

യുദ്ധം, പ്രകൃതിദുരന്തം തുടങ്ങിയ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടികൾ മാറ്റിവയ്‌ക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ
ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ 15 മുതൽ 17 വരെ അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയുമായി നടത്താനിരുന്ന ഉച്ചകോടി മാറ്റിവച്ചു. പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് ഉച്ചകോടി വേദി മാറ്റാന് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കവെ ഷിൻസോ ആബെയുടെ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയത്‌ ഇന്ത്യക്ക്‌ വന് നയതന്ത്രതിരിച്ചടിയായി.

A visit to India by Japanese Prime Minister Shinzo Abe has been cancelled amid tensions in the country’s northeast region where he was due to hold summit talks with his counterpart Narendra Modi, the Indian foreign ministry said on Friday.

At least two people have been killed in Assam state on Thursday when police opened fire on crowds after protests against a new citizenship law, which will give citizenship to non-Muslim immigrants from neighbouring countries, turned violent.

ഇത്രയൊക്കെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വിയോജിപ്പിന്റെയും ,പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും ശബ്ദം ഉയരുബോഴും മോഡിയെ ,അമിത് ഷായെ ഒക്കെ ന്യായികരിച്ച് പാട് പെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്തോ, കുടുംബാഗംമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോള്ളു അയാൾ ഒരു കറ തിർന്ന സംഘിയാവും.! ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ തിവ്രവാദിയുടെ മനസ്സുമായി ശരിയായ സഹാചര്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘിയിൽ കുറഞ്ഞ് ഒന്നുമല്ലാ അയാൾ.

മതനിരപേക്ഷതയിൽനിന്ന്‌ മതാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമെന്നത്‌ ജനാധിപത്യത്തിൽനിന്ന്‌ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്‌
ആ യാത്രയിൽ കൊടിപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ,അകറ്റി നിർത്തണം.
പ്രളയത്തെ അതിജിവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് സംഘ പരിവാറിനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ലാ ,പക്ഷേ ദുരന്തത്തെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രം,,,!

തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയോ , കൂട്ടമായി നിർത്തിയോ പറയണം

“….ഇന്ത്യ നിന്റെയൊന്നും തന്തയുടെ വകയല്ലായെന്ന്,,,