കോവിഡ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാം, ഈ പോസ്റ്റ് കാണാതെ പോകരുത്

0
84

ശ്രദ്ധിക്കുക – കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൊഫസർ(Rtd) K P ശശിധരൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു…