ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം…ഡയമണ്ട് സൂത്രം
Diamond Sutra,
Sanskrit Vajraccedika-sutra
(“Diamond Cutter Sutra”)

Sreekala Prasad

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തലമുറ മന:പാഠമാക്കി ചൊല്ലുന്ന ഒരു പുരാതന ബുദ്ധമത പ്രഭാഷണമാണ് ഡയമണ്ട് സൂത്രം. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രവിഷയമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന സൂത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ എ.ഡി 401 ൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃതത്തിൽ ആണ് എഴുതിയത്. പിന്നീട് ചൈനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഡയമണ്ട് സൂത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ “യഥാർത്ഥവും ശാശ്വതവുമായവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൗകിക മായയിലൂടെ ഒരു വജ്ര ബ്ലേഡ് പോലെ മുറിച്ചു” എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

നിലവിലുള്ള പകർപ്പ് ഏകദേശം 5 മീറ്റർ (16അടി) നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്രോളിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. മഞ്ഞ ചായം പൂശിയ കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച ഈ യഥാർത്ഥ വിവർത്തനത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വാചകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് വരികളായ കൊളോഫോൺ ആരാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചതെന്നും എപ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “വാങ് ജി തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സിയാൻ‌ടോങ്ങിന്റെ ഒമ്പതാം വർഷത്തിലെ നാലാം ചന്ദ്രന്റെ 15-ന്(11 മെയ് 868) വാങ് ജി തന്റെ സാർവത്രിക സൗ ജന്യ വിതരണത്തിനായി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. ഈ കൃത്യമായ തീയതി ഡയമണ്ട് സൂത്രത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ അച്ചടിച്ചതും നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ചരിത്രത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തേത് ആണ് ഡയമണ്ട് സൂത്രം. വുഡ്‌ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡയമണ്ട് സൂത്രം അച്ചടിച്ചത് – ഇവിടെ അച്ചടിക്കേണ്ട വാചകം ഒരു തടിയിൽ
പാറ്റേണായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൊത്തിയെടുത്ത ശേഷം , തുടർന്ന് മഷിയിൽ മുക്കി കടലാസിലോ തുണിത്തരങ്ങളിലോ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നു. വുഡ്ബ്ലോക്ക് അച്ചടിച്ച പേപ്പറിന്റെ ഷീറ്റുകൾ ആദ്യകാല ടാങ് രാജവംശത്തിന്റെ (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഡയമണ്ട് സൂത്രം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പുസ്തകമാണ്.

You May Also Like

പണ്ട് കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്ന ചില നാട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയത എന്ത്?

ശാസ്ത്രീയത മാത്രം പറഞ്ഞാല്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പോലും പലരും ചെയ്തുവെന്ന് വരില്ല.തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളിയും, കൊള്ളേണ്ടതിനെ കൊണ്ടും ആവണം അറിവ് ആര്‍ജ്ജിക്കേണ്ടത്. പണ്ട് കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയത നോക്കാം

കടലിനോട് ചേർന്ന കായൽ തീരങ്ങളിൽ പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്ന തണുത്ത വെളിച്ചം എന്ന പ്രതിഭാസം എന്താണ് ?

കടലിനോട് ചേർന്ന കായൽ തീരങ്ങളിൽ പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്ന തണുത്ത വെളിച്ചം എന്ന പ്രതിഭാസം എന്താണ് ? അറിവ്…

ഇതെന്തെന്നു മനസിലായോ ?

ചിത്രത്തിൽ ചുവന്ന വൃത്തത്തിനുള്ളതിൽ കാടുമൂടി കാണപ്പെടുന്നത്, ഷൊറണൂരിന്റെ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിലെ സവിശേഷമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. റിവേഴ്‌സ് ഗിയർ ഇല്ലാത്ത,

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ചുംബിച്ച് റെക്കോർഡ്‌ ഇട്ടത് ആര് ?

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ചുംബിച്ച് റെക്കോർഡ്‌ ഇട്ടത് ആര്? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…