സമുദ്രവും(Oceans) കടലും (sea) ഒന്നാണോ ?

സമുദ്രവും കടലും ഒന്നല്ല .ഭൂമിയിലെ വിശാലമായ സമുദ്രഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നവയാണ്. വൻകരകൾക്കും ദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമായും പരന്നു കിടക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ലവണ ജലാശയങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ (Oceans). വൻസമുദ്രങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയഭാഗം ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് കടൽ(sea) എന്ന പദം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സമുദ്രമെന്നത് സ്വാഭാവികമായും പല കടലുകളും ചെറുഉൾക്കടലുകളും (Gulfs), കടലിടുക്കുകളും (Bays), ബേസിനുകളും (Basins) ചേർന്നതാണ്. ഇവയെ നിർവചിക്കാനും വേർതിരിക്കാനും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്.

രണ്ടായിരാമാണ്ടുവരെ നാലുസമുദ്രങ്ങളാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് – പസഫിക് (ശാന്തസമുദ്രം), അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ, ആർട്ടിക് എന്നിവ. എന്നാൽ, രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ചുറ്റിലുമായി ഏകദേശം 60 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശംവരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന തെക്കൻസമുദ്രം (Southern Ocean) അന്റാർട്ടിക്, ഇന്റർ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയതോടെ സമുദ്രങ്ങൾ അഞ്ചായി ഉയർന്നു.

Leave a Reply
You May Also Like

ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിലെ “ദി കംപ്ലീറ്റ് ആൾ റൗണ്ടർ “

തിളക്കമാർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ കരിയറിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരാളുണ്ട്

എവിടെ ആണ് ‘മൈരേ’ എന്ന പേരിൽ ഉള്ള സ്ഥലം ?

എന്നാൽ ആ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഇത് ഒരു തെറിവാക്കല്ല. തെളിനീരുപോലെ ഒരു കന്നട വാക്ക്. പ്രകൃതി എത്രത്തോളം സുന്ദരിയായി രുന്നു എന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന പദം.

സ്വർണ കടുവ എന്നൊരു ജീവി ഉണ്ടോ ?

സ്വർണ കടുവ എന്നൊരു ജീവി ഉണ്ടോ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി,…

കൂടുണ്ടാക്കി അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭൂമിയില്‍ കാലു കുത്തുന്ന നിര്‍ത്താതെ പറന്നു ലോക റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ പക്ഷി ഏത്?

കൂടുണ്ടാക്കി അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭൂമിയില്‍ കാലു കുത്തുന്ന നിര്‍ത്താതെ പറന്നു ലോക റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ…