ദിലീപ് കാവ്യ മാധവന്‍ വിവാഹത്തിന്റെ ഒഫിഷ്യല്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍

197

ദിലീപ് കാവ്യ മാധവന്‍ വിവാഹത്തിന്റെ ഒഫിഷ്യല്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. അതീവ ഭംഗിയോടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയ്‌ലര്‍ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്.

ട്രെയ്‌ലർ കണ്ട ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ