01

പലപ്പോഴും നമ്മള്‍ ആലോചിച്ചു തല പുകച്ച വിഷയമാണിത്.എങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചുരുക്കം ചില ജീവികളെങ്കിലും മനുഷ്യ ഭാഷ പഠിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.എന്നാല്‍ പഠിച്ചാല്‍ കൊള്ളമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണണം.കുതിരയുടെ ഭാഷ പഠിച്ച ഈ അത്ഭുത മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കു

Advertisements
തിരുവനന്തപുരം കേരള ലോ അക്കാദമിയിലെ അഞ്ചാം വര്‍ഷ നിയമബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് ലേഖകന്‍. പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍, സംവാദകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ ശ്രദ്ധേയന്‍ . നിലവില്‍ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന്‍റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്.