fbpx
Connect with us

ഇ.എം.എസിനെ സ്മരിക്കാം

ജന്മിത്തം കൊടികുത്തിവാണ വള്ളുവനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജന്മി കുടുംബത്തിൽ 1909 ജൂൺ 13നാണ് ഇ.എം.എസ്സിന്റെ ജനനം. പിതാവ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഏലംകുളം മനയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും മാതാവ് വിഷ്ണദത്ത അന്തർജനവുമാണ്തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതിക നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്നു വരികിലും അക്കാലങ്ങളിൽ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെസാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്ന തീക്ഷ്ണമായ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടും അവയിൽ അടിയ്ക്കടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് ഇ.എം.എസ്. തന്റെ പൊതുസാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാരംഭിയ്ക്കുന്നത്.

 368 total views

Published

on

ഇന്ന് (MARCH 19)ഇ.എം.എസിന്റെ വിയോഗദിനം

മണികണ്ഠൻ പോൽപറമ്പത്തിന്റെ (Manikandan Polpparambath)പോസ്റ്റും വരയും

മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകളെയും നിയന്ത്രിയ്ക്കത്തക്കതും സ്വാധീനിയ്ക്കത്തതുമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമെന്ന ധാരണയോടെ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ സകലചലനങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തി വിശകലനം നടത്തിയ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മാർക്സിസ്റ്റ് ദാർശനീകനായിരുന്നു
സ: ഇ.എം എസ് എന്ന സഖാവ് ഇ.എം.ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.

ജന്മിത്തം കൊടികുത്തിവാണ വള്ളുവനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജന്മി കുടുംബത്തിൽ 1909 ജൂൺ 13നാണ് ഇ.എം.എസ്സിന്റെ ജനനം. പിതാവ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഏലംകുളം മനയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും മാതാവ് വിഷ്ണദത്ത അന്തർജനവുമാണ്
തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതിക നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്നു വരികിലും അക്കാലങ്ങളിൽ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ
സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്ന തീക്ഷ്ണമായ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടും അവയിൽ അടിയ്ക്കടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് ഇ.എം.എസ്. തന്റെ പൊതുസാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാരംഭിയ്ക്കുന്നത്.

അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്പൂതിരി യോഗക്ഷേമസഭയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഇ.എം.എസ്.
സ്വസമുദായത്തിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായ അനാചാരങ്ങളെ പൊളിച്ചുകാട്ടാൻ അവ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അന്നത്തെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊപ്പം തോളോടുതോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും പോലെ ഇ.എം.എസ്സും ഗാന്ധിജിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായി മാറി. ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്ത നിയമലംഘന സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ഇ.എം.എസ് തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ്

Advertisement

വര : മണികണ്ഠൻ പോൽപറമ്പത്ത്

കോളേജിൽ നിന്ന് തന്റെ ബി.എ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി അറസ്റ്റു വരിച്ചു. ശേഷം ജയിൽ മോചിതനായ ഇ.എം. എസ് പിന്നീട് ഒരു മുഴുവൻ സമയ കോൺഗ്രസ്സ്‌ പ്രവർത്തകനായി മാറി.1934 ലും, 38-40 ലും കെ .പി സി.സി സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു, തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു.

കോഴിക്കോട് വെച്ച് പി. കൃഷ്ണപിള്ള ഏ.കെ.ജി.കേരളീയൻ തുടങ്ങിയവരുമായാ ചേർന്ന് 1934ൽ രൂപീകരിച്ച കോൺഗ്രസ്സിനകത്തെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ.എം.എസ്സ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദം വരെ ഉയർന്ന്, മരണം വരെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയാലും അംഗമായിരുന്നു.

1941 മുതൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി മെമ്പർ,1950 മുതൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ, 1953 – 56 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശേഷം 14 വർഷം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (മാർക്സിസ്റ്റ് ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി.

മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിയ്ക്കാമെന്നതിന് സ: ഇ.എം.എസ്. നൽകിയ സംഭാവന അവിസ്മരണീയമാണ്. സാർവ്വദേശീയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തെ എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ച് അവ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിയ്ക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിയ്ക്കുകയും അതിനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു സ: ഇ.എം.എസ്സ്.

ആധുനിക നവോത്ഥാന കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ചലനങ്ങൾക്കു പിന്നിലും മുന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

Advertisement

ഐക്യകേരളമെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി നടന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലോക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അധികാരത്തിലെത്തി, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മന്ത്രി സഭയെ നയിയ്ക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിയോഗിച്ചതും സ: ഇ.എം.എസ്സിനെയായിരുന്നു.

ഒരു പൂർവ്വ മാതൃക മുമ്പിലില്ലാതിരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ മന്ത്രിസഭയെ നയിയ്ക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന സംഗതി ഏതൊരു പാർട്ടിയെയും ഭരണകർത്താവിനെയും കുഴക്കുമെങ്കിലും ആ സങ്കീർണ്ണാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിയെയും മന്ത്രിസഭയേയും ഒരു പരിധി വരെ സഹായിച്ചത് ഇ.എം.എസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന മികവാണ്.

കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലകളിൽ സജീവമായി തികഞ്ഞ ആർജ്ജവത്തോടെ

Manikandan Polpparambath.

ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ അടിത്തറയുടെ ബലത്തിലാണ് ജന്മിത്തത്തിന്റെ ജാതീയതയുടെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ തൊഴിൽപ്രശ്നങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മയുടെ, പിടിയിലമർന്ന് നരകിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്ത ഇന്നത്തെ തികഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ബോധമുള്ള, ആരോഗ്യ ബോധമുള്ള, സാമൂഹ്യബോധമുള്ള ഒരു ജനതയുടെ നാടാക്കി മാറ്റാൻ അവനവനും പിന്തുടർന്നു വന്ന മറ്റു മന്ത്രിസഭകൾക്കും സാധ്യമാക്കിയത്

ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗദിനമായ മാർച്ച് 19ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കു മുമ്പിൽ ഒരു പിടി രക്തപുഷ്പങ്ങളർപ്പിച്ചു കൊണ്ട്

Advertisement

അഭിവാദ്യങ്ങളോടെ Manikandan Polpparambath

 369 total views,  1 views today

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Advertisement
Entertainment17 mins ago

പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ, ജയറാമിനെക്കാൾ പ്രതിഫലം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിക്ക്

Entertainment32 mins ago

മരത്തിലിടിച്ച കാറിലിരുന്ന് ചായകുടിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി

condolence55 mins ago

“എന്തിനാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ മരിച്ചെന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞത് “? കുറിപ്പ്

Entertainment2 hours ago

ബാല എലിസബത്തുമായും പിണങ്ങിയോ ? അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തം

Entertainment2 hours ago

സത്യം പറഞ്ഞാ ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും പേടി സുരേഷേട്ടന്റെ കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു

Entertainment5 hours ago

രാമായണം അടിസ്‌ഥാനമാക്കി എഴുതപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നോവൽ സിനിമയായി കാണണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ്

Entertainment5 hours ago

ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ മലയാളകളെ ജാതിമതഭേദമന്യ ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യിച്ച ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത്

Entertainment5 hours ago

ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന “തീർപ്പ്” എന്ന അത്യന്താധുനിക ഡ്രാമ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീ. മാധവൻ മുകേഷിനോട് പറഞ്ഞ ആ ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വന്നത്

Entertainment5 hours ago

മലയാളത്തിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഗായകരെയും വച്ച് പാടിച്ചിട്ടുള്ള കാക്കിക്കുള്ളിലെ സംഗീതസംവിധായകനാണ് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ഐപിഎസ്

condolence6 hours ago

ഒരു തോറ്റുപോയ കച്ചവടക്കാരനാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ, ആദരാഞ്ജലികൾ

Entertainment6 hours ago

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയം തകർത്തത് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ?

Entertainment16 hours ago

സംവിധായകന്റെ പേര് നോക്കി മലയാളി തീയേറ്ററിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയതിന് കാരണഭൂതനായ മാസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഐ.വി.ശശി വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് നാല് വർഷം

Entertainment1 month ago

പെണ്ണിന്റെ പൂർണനഗ്നശരീരം കാണുന്ന ശരാശരി മലയാളി ആദ്യമായിട്ടാവും കാമക്കണ്ണ് കൂടാതെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

Law2 weeks ago

നിഷാമിന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രിം കോടതി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസക്തം, “പണമില്ലാത്തവൻ പുഴു അല്ല”

Entertainment1 month ago

‘വധുവിന്റെ നിതംബത്തിൽ കരതലം സ്പർശിച്ച വരൻ’, വീണ്ടുമൊരു വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിവാദമാകുകയാണ്

Entertainment6 days ago

യാതൊരു വിധ വീട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും അവസരം നൽകാതെ തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌

Entertainment1 month ago

ഹോളി വൂണ്ടിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബോൾഡ് കഥാപാത്രവുമായി ജാനകി സുധീർ, വീഡിയോ

Entertainment5 days ago

താൻ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി പിണക്കത്തിലാണെന്ന് സുരേഷ്‌ഗോപി

SEX4 weeks ago

പുരുഷന്‍ എത്ര തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാലും വികാരം കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ത്രീയിലെ അവസ്ഥയാണ് ലൈംഗിക മരവിപ്പ്

Entertainment1 week ago

“സിജു ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സത്യായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു”, സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫിന്റെ വാക്കുകൾ

Entertainment1 week ago

വീണ ഇനിയും ഭാസിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും, ഭാസി തെറിക്ക് പകരം ചളി അടിക്കും, വീണ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ

SEX2 months ago

അവനെ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ?

Entertainment1 month ago

സംയുക്തയുടെ മേനിപ്രദർശനം കാണിക്കാൻ ഒരു സിനിമ അത്ര തന്നെ

SEX1 month ago

“ഓരോ ശുക്ലസ്ഖലനത്തോടൊപ്പവും രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ”

Entertainment17 hours ago

നടി സിജി പ്രദീപിന്റെ ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

Entertainment19 hours ago

ഏവരും കാത്തിരുന്ന, പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ‘ആദിപുരുഷി’ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment2 days ago

മഞ്ജുവാര്യരുടെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം ആയിഷയിലെ ‘കണ്ണില് കണ്ണില്’ എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment2 days ago

സൗബിൻ ഷാഹിർ, അർജുൻ അശോകൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന രോമാഞ്ചം ട്രെയിലർ

Entertainment3 days ago

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് – അവതാരക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , അശ്വതിയുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോ

Entertainment3 days ago

വിവാഹ ആവാഹനത്തിലെ “നീലാകാശം പോലെ” വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ഓസ്കാർ, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ‘ചെല്ലോ ഷോ” ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

Entertainment4 days ago

കാർത്തി നായകനാകുന്ന പി.എസ് മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സർദാർ’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

Entertainment4 days ago

സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment4 days ago

ദൃശ്യം 2 ഹിന്ദി റീമേക്ക് റീക്കാൾ ടീസർ

Entertainment5 days ago

ചുപ്പിലെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ബിഹൈന്‍ഡ് ദ് സീന്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment5 days ago

ലൂസിഫർ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് ‘ഗോഡ്ഫാദർ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

Advertisement
Translate »